Wiosna 2024, nr 1

Zamów

303

Styczeń 1984

Papiestwo w służbie ekumenii(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1984

Papiestwo w służbie ekumenii
(i inne...)

3 Papiestwo w służbie ekumenii ks. Alfons Skowronek

11 Luter - świadek Chrystusa ks. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv.

18 Przypis do Lutra Carl F. von Weizsäcker

24 Od drzwi do drzwi Irena Stopierzyńska

31 Zdaniem laika: Wspólny Marek Turian

35 Biblijne przekłady Miłosza ks. Janusz Frankowski

57 Śmierć Kościuszki Anna Bojarska

82 ***(Na czym polega udręczenie świata) • Pustynia • ***(Jestem bezradnym widzem) • O moim sercu... Krystyna Konarska-Łosiowa

84 Zacząć od początku - o poezji Krystyny Konarskiej-Łosiowej Marek Zieliński

92 "Stary obrzęd" i jego miejsce w kulturze rosyjskiej Ryszard Łużny

101 Żywot Jeremiego Kyndii Toma G. Popescu

107 Z pętlą gospodarczą na szyi Bohdan Skaradziński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

117 Fragmenty wspomnień /2/ Adam Bień

KONFRONTACJE

126 Vancouver ks. Henryk Paprocki

130 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

137 "Jest czymś ślepym, lunatycznym, irracjonalnym?" Bogdan Dembiński

140 Także Ormianie Marek J. Karp

144 Wszystko, co nasze, Polsce oddamy Ewa Cytowska

147 Beneficjum Krystyna Jakowska

FAKTY I KOMENTARZE

149 Pytanie podstawowe Bogumił Luft

153 Artur Agnieszka Magdziak

155 Młodzież a Kościół Józef Ruszar

159 "Powściągliwość i praca" J. R.

161 "Nowe Życie" P.K.

162 Z inicjatywy oddolnej Mirosław Walas

165 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Dwa filmy Wiktor Woroszylski