Lato 2024, nr 2

Zamów

313

Listopad-Grudzień 1984

Nauka a doświadczenie społeczne(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1984

Nauka a doświadczenie społeczne
(i inne...)

3 Nauka a doświadczenie społeczne Ireneusz Krzemiński

17 Od śmierci Boga do śmierci filozofii Ferdinand Alquié

30 Który Bóg umarł? Etienne Gilson

35 Ziemia jałowa i poszukiwanie Graala Krzysztof Dorosz

59 Flet • Skok • Rachunek Bolesław Taborski

61 Wywyższyć Księgę- dyskusja na temat upowszechnienia Biblii oprac. Grzegorz Polak

81 Duszpasterstwo biblijne w Polsce ks. Jan Świstak

88 Liturgia matką Biblii ks. Michał Czajkowski

93 Kościół podlega Słowu ks. Andrzej Zuberbier

100 Dzieci Biblii: Mojżesz Janusz Korczak

122 Zdaniem laika: Księga nad księgami Turian

125 Aleksander Hertz: "Na siebie patrzę oczyma socjologa..." Adam Podgórecki

134 W poszukiwaniu sensu życia Aleksander Hertz

149 Wiek XIX w oczach Mariana Zdziechowskiego Piotr Mitzner

158 Szermierz wolności - o Bolesławie Limanowskim Jarosław Lindenberg

164 Obraz "ładu czwartego"- o Stanisławie Ossowskim Jan Strzelecki

175 Czy ktoś przy zdrowych zmysłach • Dopisuje mu • Nekrolog Artur Międzyrzecki

177 Temat Ubi Sunt. O wierszach Artura Międzyrzeckiego. Wojciech Ligęza

187 Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji wobec Kościoła ks. Bernard Kołodziej

198 Powstaniec - zakonnik- rozmowa z prof. Ryszardem Benderem Grzegorz Polak

KONFRONTACJE

206 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

214 Monoidea Krystyna Czuba

218 Nie ma łatwej drogi Andrzej Wielowieyski

222 W obliczu wielkiej ośmiornicy Piotr Kwiatkowski

225 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

230 Kardynał Josyf Slipyj ks. Tadeusz Śliwa

232 Sposób zwyciężania i styl porażek Andrzej Friszke

236 Idzie Podlasie Grzegorz Polak

241 Prawda o Fundacji Elżbieta Mamos

243 Kilka wymiarów niedopasowania Szczęsna Milli

246 O rzeczach nieprawdziwych i skąd się one biorą... Bożena Kulczyńska

248 "Kapliczki warszawskie" Anny Beaty Bohdziewicz Małgorzata Biernacka

250 Więzienie jako stan istnienia Jerzy Uszyński

254 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Kino, życie, śmierć Wiktor Woroszylski