Wiosna 2024, nr 1

Zamów

311

Wrzesień 1984

„Otwórzcie oczy!”Wokół wizyty jana Pawła II w Szwajcarii(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1984

„Otwórzcie oczy!”
Wokół wizyty jana Pawła II w Szwajcarii
(i inne...)

3 "Otwórzcie oczy!" - wokół wizyty duszpasterskiej Jana Pawła II w Szwajcarii Bogumił Luft

36 Zdaniem laika: Senior Turian

39 O niebezpieczeństwach i szansach wolności - tłum. Stanisław Tyrowicz Karl Jaspers

53 Wegierska Apokalipsa - tłum. Teresa Worowska Sándor Csoóri

73 Obcy przyjaciel - tłum. Stefan Pastuszewski Sándor Csoóri

74 József Antall (1896-1974) Mieczysław M. Mitkiewicz

83 Podzwonne - tłum. Mieczysław M. Mitkiewicz József Antall

90 W 40 rocznicę bitwy o Monte Cassino Artur Międzyrzecki

102 Poletko Bożych igraszek- tłum. Bohdan Skaradziński Norman Davies

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

116 Powstanie Warszawskie - próba bilansu Marian Marek Drozdowski

KONFRONTACJE

133 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

140 Wskrzeszenie Łazarza Jacek Łukasiewicz

143 Braterstwo pióra Maria Bojarska

146 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

151 "Mała Polska" Tadeusz Konopka

154 Drugi powrót króla Grzegorz Polak

156 Kochawińska Matka Pojednania Krzysztof Gosiewski

159 Tradycja odnowiona I. Bartczak

161 W stronę siebie Iwona Dębińska

163 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Malarze Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

167 Uwagi do wspomnień Adama Bienia Stanisław Dryja-Wysocki