Wiosna 2024, nr 1

Zamów

309

Lipiec 1984

Z perspektywy czterdziestu lat(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1984

Z perspektywy czterdziestu lat
(i inne...)

3 Dokumenty: Manifest PKWN

9 Dokumenty: Kościół Katolicki w Polsce wobec zagadnień chwili - przemówienie kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, wygłoszone w Poznaniu 28 października 1945 roku

14 Dokumenty: Orędzie Prymasa Hlonda do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych z 24 maja 1948 roku

18 Z perspektywy czterdziestu lat Wojciech Wieczorek

31 Lata 1944-1945: Sprawa granic Polski na zachodzie i północy Andrzej Siemianowski

38 Kalendarium Kościoła w PRL Grzegorz Polak

72 Zdaniem laika: List otwarty do neoprezbitera Turian

75 Chrześcijańskie przebaczenie - Przemówienie wygłoszone w katedrze wrocławskiej 6 lutego 1966 Abp Bolesław Kominek

86 Bolesław Kardynał Kominek Kazimierz Czapliński

94 Nasi zmarli • Memento • Bez apelacji • Betlejem polskie • On jeden z nas • ***(ten zuchelek ziemi) Andrzej Szmidt

98 Szatniarz Leszek Płażewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

105 Poszum "Jodły" Bohdan Skaradziński

KONFRONTACJE

119 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

127 Papiestwo w świecie ks. Jan Kracik

129 Nie lękajcie się nadziei Elżbieta Czerwińska

133 Kłopoty z Polską Jakub Górski

137 Namiestnik Marek Zieliński

139 Fakty i konstatacje Małgorzata Sugiera

142 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

146 Wywiad biskupa Tokarczuka

149 Przykład - Nowy Sącz Bohdan Skaradziński

154 Pochwała rękodzieła Waldemar Chołodowski

157 Kościoły w "Architekturze" Bolesław Ciesielski

159 Wyjście z betonowego dołu Stanisław Burakowski

162 "Nieśmiertelne Świeczniki" I. A. S.

165 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Paźniewski Wiktor Woroszylski