Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

307

Maj 1984

Godność a charakter człowieka(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1984

Godność a charakter człowieka
(i inne...)

4 Krzyż Bp Alfons Nossol

7 Cierpienie i solidarność. Refleksje na marginesie "Salvifici doloris" Michał Czajkowski

11 Pati aude. O logoterapii Victora E. Frankla Waldemar Wolańczyk

15 Pożegnanie Jacka Wejrocha Tadeusz Mazowiecki, Zygmunt Skórzyński, Andrzej Wielowieyski

20 Godność a charakter człowieka Józef Kozielecki

28 Meandry moralnego osądu- glosa do artykułu prof. Kozieleckiego Bogumił Luft

32 Co obraża pracę? Marek Strzała

37 Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II ks. Władysław Piwowarski

46 Kościół a pluralizm Jean-Yves Calvez SJ

54 Zdaniem laika: Kłopot z Jerzykiem Turian

58 Ojcze nasz dnia powszedniego Olivier Clément

63 Jaką rolę odgrywa modlitwa w moim życiu?- próba świadectwa Janusz Majewski

72 Klękam i mówię "Zdrowaś..." Piotr Wojciechowski

79 przyszedł niespodziewanie • w cieniu Goliata • mówię po polsku Włodzimierz Dulemba

82 Norwidowskie imperatywy Janusz Maciejewski

KONFRONTACJE

93 Żyjemy w czasie łaski– rozmowa z ks. Josephem Zieglerem Grzegorz Polak

97 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

104 Rzecz o Mochnackim: rekonstrukcja światopoglądowa Jerzy Wocial

109 Niepodległość i socjalizm Andrzej Friszke

116 Apokalipsa Pawlaka Jan Sochoń

120 Estetyczne przesłanie André Malraux Marcin Cieński

125 Action painting w świetle świadomości mitycznej Stefan Morawski

128 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

137 Episkopat Polski o ekumenizmie Grzegorz Polak

139 Ekonomia cierpienia Jacek Leociak

141 Życie moje pełne rozstajnych dróg Józef Placha

145 W dawnym stylu Krzysztof Jasiewicz

147 "Kto podburza los przeciwko sobie..." Agnieszka Magdziak-Miszewska

150 Hanuszkiewicz podwójnie Maciej Nowak

151 Spotkania z domem Niemojewskich Jan Górski

154 Śmiertelne poczucie humoru Waldemar Chołodowski

157 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Programy literackie Wiktor Woroszylski