Wiosna 2024, nr 1

Zamów

306

Kwiecień 1984

Czego oczekuję od prasy katolickiej?(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1984

Czego oczekuję od prasy katolickiej?
(i inne...)

3 Synod Biskupów: pokuta i pojednanie Juliusz Eska

14 Czego oczekuję od prasy katolickiej? Kazimierz Czapliński, Janusz Dietrych, Kazimierz Dziewanowski, Wacław Hennel, ks. Stanisław Małkowski, Michał Mąsior, Sławomir Siwek, Paweł Śpiewak, Jan Turnau

31 Zdaniem laika: Małe polskie Taizé Turian

33 Tymczasem • Listopad Tomasz Łubieński

34 Król Dawid żyje! Julian Stryjkowski

51 Jednostka i całość Marek Zieliński

53 Historia każdego z nas Anna Sobolewska

64 Halacha Erich Fromm

73 Chasidim: narodziny fantazji Krzysztof Masewicz

85 Proces albo kłótnia z Bogiem Anna Żuk

90 Pewien midrasz o Abrahamie Stanisław Krajewski

93 Świątynia Pokoju Krzysztof Sawicki

KONFRONTACJE

105 Kontrkultura żydowska Stanisław Krajewski

110 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

117 O "Antologii poezji żydowskiej" Piotr Matywiecki

123 Teologia judeochrześcijańska Tadeusz Wyszomirski

125 Jesteś więc ocalasz Piotr Szewc

128 Zgasłemu światu Krzysztof Stanisławski

134 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

139 Próba spokoju? I.A.S.

142 Socjologia meliczna Stanisław Żółkowski

145 Poszukiwania i przemiany Wojciech Skrodzki

147 Dzieci szczególnie nasze P.K.

149 Telewizja w służbie ekumenii G.P.

151 Cmentarz żydowski Piotr Kwiatkowski

153 Równie dobra jak życie Jacek Ratajczak

157 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Wypisy i zdumienia Wiktor Woroszylski