Wiosna 2024, nr 1

Zamów

294

Kwiecień 1983

Asymilacja narodu i asymilacja jednostki(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1983

Asymilacja narodu i asymilacja jednostki
(i inne...)

4 Asymilacja narodu i asymilacja jednostki Helena Datner-Śpiewak

11 Janusz Korczak - Żyd polski Józef Lichten

19 Kabalista z Nowego Jorku Paweł Śpiewak

28 Przymiarka do tematu Małgorzata Niezabitowska

40 Stan małżeński Zofia Grzesiak

45 Zdaniem laika
Żydek Turian

48 Księgi pielgrzymstwa Mariusz Bondarczuk

52 Fotografie pamięci Piotr Matywiecki

58 Nasz cmentarz żydowski Krzysztof Śliwiński

62 Jankiel i Reuchlin Kazimierz Wóycicki

67 Klimat zaufania
rozmowa ks. Jorge Meija, "Więź"

72 Dokumenty: Odnaleźć się wokół wspólnego dziedzictwa
Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone 6 marca 1982 r. w Rzymie

75 Jestem Józef, wasz brat... Elżbieta Smykowska

79 Jezus był Żydem Grzegorz Polak

84 Coś w tym jest Izaak Baszewis Singer

102 Z historii Żydów polskich
Zagadnienie ojczyzny Irena Nowakowska

112 Sejmy Żydów polskich (1579-1764) Anatol Leszczyński

KONFRONTACJE

118 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

130 Prasa podziemna Andrzej Friszke

136 Historia i polityka Piotr Brożyna

140 Na ludzkiej i nieludzkiej ziemi Jan Krasicki

FAKTY I KOMENTARZE

147 Nadejście nowego świata Mirosław Pęczak

150 Czytając prasę kościelną G.P.

153 Miejsce osobne Leszek Prorok

156 Poszukiwanie pomocy Bogumi Luft

158 Kuszenie Krzysztof Stanisławski

161 „Danton” Wajdy Hanna Samsonowska

166 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Mównica i szafot Wiktor Woroszylski