Wiosna 2024, nr 1

Zamów

291

Styczeń 1983

Powstanie styczniowe w oczach potomnych(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1983

Powstanie styczniowe w oczach potomnych
(i inne...)

3 W oczach potomnych Stefan Kieniewicz

10 Czy jest w tym szaleństwie metoda
W 120 rocznicę Powstania Styczniowego Bohdan Skaradziński

Polemiki

25 Wygrane klęski Andrzej Friszke

28 Spór o Stanisława Augusta Andrzej Zahorski

36 Nie mieszajcie go do tego • Piosenka na wiosnę • Racja bytu Artur Międzyrzecki

39 Pierwszy owoc dialogu Wacław Hryniewicz OMI

51 Dokumenty: Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej

59 Zdaniem laika
Poniedziałki Turian

62 Zasada pomocniczości Jerzy W. Gałkowski

69 Relacja z Sodomy • „Nox atra” Konińskiego • Saul z Tarsu i św. Paweł Zbigniew Jankowski

71 Pozostał wierny awangardzie
O poezji Adama Ważyka Wojciech Kaliszewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

76 Za i przeciw Polsce
Prasa austriacka w okresie powstania styczniowego ks. Edward Walewander

82 Neounia Bożena Łomacz

KONFRONTACJE

91 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

97 Kościół, rewolucja, ugoda Andrzej Szomański

100 Myśl pośród demonów Paweł Dybel

103 Filozofia możliwych światów Alfred Gawroński

106 Memento z oddalającej się historii Paweł Kądziela

109 Znak czasu Jacek Giszczak

FAKTY I KOMENTARZE

114 Turowicz Powszechny Jan Turnau

115 Sesja aksjologiczna Wojciech Chudy

118 Ojciec Kościoła XX w. Grzegorz Polak

121 Więcej niż ekumenizm G.P.

122 Samokształcenie Józef Ruszar

124 Źródło historyczne Łukasz Kądziela

126 Pietrzak znowu występuje Bogumił Luft

128 Sen i komentarz Agnieszka Magdziak

131 Nie kryję pesymizmu Zygmunt Zieliński

134 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Powróciłem Wiktor Woroszylski