Wiosna 2024, nr 1

Zamów

301

Listopad-Grudzień 1983

Determinanty kultury politycznej dwudziestolecia(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1983

Determinanty kultury politycznej dwudziestolecia
(i inne...)

4 Determinanty kultury politycznej dwudziestolecia Bohdan Skaradziński

25 Nad historią masowych ruchów społecznych w Królestwie Polskim Elżbieta Kaczyńska

38 Analogie, aluzje, aktualności Juliusz Bardach, Jerzy Skowronek, Sławomir Gawlas, Andrzej Zakrzewski, Zbigniew Morawski

47 Między społeczeństwem a państwem Martin Buber

57 Wielka troska Jana Pawła II Juliusz Eska

66 Nowy kodeks ks. Józef Krukowski

76 Zdaniem laika
Marsz polski Turian

79 Narcyz Wojciechowski Igor Newerly

112 Sobie na urodziny • (Brniesz przez ruchome piaski) • (Ból po stracie najbliższych) • Lekcja z polskiego • W kawiarni Urszula Kozioł

116 Dar śniegu • Tarcza • Anioł Pański Janusz Styczeń

118 Potrzeba bezpieczeństwa u ludzi starych Helena Balicka-Kozłowska

127 Miłosierdzie zorganizowane
Wspomnienia s. Stanisławy Misztal Irena Stopierzyńska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

140 Fragmenty wspomnień Adam Bień

156 O porozumieniu stronnictw w Polsce Podziemnej
Ku programowi „czwórporozumienia” Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

176 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

184 Trójgłos w kwestii litewskiej Marek J. Karp

192 Książka o wojnie z Kościołem Stefan Bratkowski

197 Między wolnością a despotyzmem Konrad Laguna

199 Transgresje Irena Stopierzyńska

203 Z Jerozolimy na Jasną Górę Józef Smosarski

FAKTY I KOMENTARZE

207 Na odsiecz wsi - refleksje podożynkowe B.K.

209 Na przykład Błonie Jadwiga Górska

212 Lipcowe zobowiązania Wojciech Samoliński

214 Pytania na cmentarzu Jan Skaradziński

216 Niezbędna legenda Katarzyna Cywińska

218 Czysto intelektualna satysfakcja budowlana Bolesław Ciesielski

220 Spojrzenie z boku Oleg Łatyszonak

223 „Point de rêveries” Joanna Godlewska

225 Notatki z wakacji nad morzem Jacek Ratajczak