Wiosna 2024, nr 1

Zamów

296

Czerwiec 1983

O złych i dobroczynnych skutkach kryzysu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1983

O złych i dobroczynnych skutkach kryzysu
(i inne...)

4 Był z nami Pasterz Wojciech Wieczorek

9 O złych i dobroczynnych skutkach kryzysu
dyskusja redakcyjna

24 Stracone dziesięciolecie? Tomasz Stankiewicz

31 Zdaniem laika
Jak być Papieżem? Turian

33 Tylko trochę wyobraźni... Krystyna Jagiełło

41 Kto wywiesi białą flagę? Mirosław Pęczak

53 „Chcemy być sobą wreszcie”
Pytania dotyczące kultury młodzieżowej Aleksander Nalaskowski

59 Krajobraz • Dom naszej miłości • Fotografia • Matce Łukasz Wawrzyniec Penciak

62 „A to Polska właśnie...”
O prozie Janusza Andermana Bronisław Maj

70 Pan swego losu Andrzej Braun

79 Dziwna taka historia Bohdan Skaradziński

93 Brzozowskiego „Idee”: afirmacja człowieka i tęsknoty ostateczne Jerzy Wocial

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

106 Rada Obrony Narodowej
O porozumieniu stronnictw w Polsce Podziemnej Andrzej Friszke

KONFRONTACJE

121 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

130 Szare Szeregi Andrzej Friszke

135 Chrześcijanie i socjaliści Bronisław Geremek

139 Notatka na marginesie Lukacsa Piotr Krasucki

142 Nie wierzę Berezie! Michał Łukaszewicz

145 Härtling o Hölderlinie Marek Klecel

FAKTY I KOMENTARZE

150 We mgle Ewa Polak

152 Świadectwo Ewa Gaworska

155 Apokalipsa teraz Hanna Samsonowska

159 Na wspólnej ziemi Józef Smosarski

162 Otwarcie synagogi Grzegorz Polak

164 O misjach ciekawie G.P.