Wiosna 2024, nr 1

Zamów

293

Marzec 1983

Kształt polskiego katolicyzmu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1983

Kształt polskiego katolicyzmu
(i inne...)

3 Pytań ciąg dalszy
O kształt polskiego katolicyzmu Wojciech Wieczorek

16 Droga ku domostwu Michał Boni

28 Ewangelizacja czy lekcje religii?
dyskusja

45 Przez nawrócenie do jedności bp Alfons Nosol

51 Luter
rozmowa ks. Alfons Skowronek, Grzegorz Polak, Jan Turnau

59 Zdaniem laika
Styczniowa pielgrzymka prozą słupkową opisana Turian

60 Wchodzimy w kryzysu rok piąty Bohdan Skaradziński

69 Dzień powszedni KUL
rozmowa ks. Stanisław Kamiński, Ryszard Bender, ks. Józef Krukowski, Jan Turowski, ks. Jan Szlaga

83 Zegar, na który nikt nie patrzy • Lewa ręka, lewica Maciej Cisło

84 Powrót do „miasta bez imienia”
rozmowa Czesław Zgorzelski, Andrzej Bernat, Łukasz Nicpan

92 Konwickiego sen o ludziach Elżbieta Feliksiak

99 O Mieczysławie Jastrunie słów kilka ks. Jan Twardowski

101 *** (i tuła sie tuła) Andrzej Szmidt

PISANE NA GORĄCO

102 Gdzieś w Polsce Bohdan Skaradziński

107 Adam Kersten (1930-1983) Zbigniew Wójcik

113 Kazimierz Ratoń (1942-1983)

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

115 Z badań nad religijnością w okupowanej Polsce Zygmunt Zieliński

KONFRONTACJE

129 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

139 Nierzeczywistość Jakub Górski

142 Cnoty podolskie Jan Gondowicz

FAKTY I KOMENTARZE

147 Choćby jeden człowiek Bogumił Luft

151 Prawnicza pedagogika Krzysztof Wierzbowski

155 Pokuta a katecheza G.P.

157 Nowy ordynariusz łomżyński J.E.

158 Budować mosty B.L.

159 Dzień Saturna Agnieszka Magdziak

Listy do redakcji

166 W obronie poczętych dzieci

167 Od Redakcji „Zgrzytu”