Wiosna 2024, nr 1

Zamów

284

Czerwiec 1982

Nauczanie społeczne Jana Pawła II(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1982

Nauczanie społeczne Jana Pawła II
(i inne...)

3 Nauczanie społeczne Jana Pawła II Juliusz Eska

13 Papież - pokój - prawa człowieka Jan Turnau

19 Trwanie jest stałym powracaniem do początku Jerzy Wocial

31 My i Papież Bogumił Luft

37 „Laborem exercens” Juliusz Eska

49 Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania Jerzy W. Gałkowski

57 Prymat osoby Jerzy Grzybowski

60 Zdaniem laika
Papież a cudzysłowy Turian

64 U źródeł spotkania Jan Strzelecki

71 Odwrót • Dwie strony medalu • Oswajanie • Przed wieczorem Tomasz Jastrun

73 Spojrzenie z jeszcze innej strony • Siła oddziaływania filmu Leszek Pułka

75 ***(Jak odnaleźć te wiersze) • ***(I cóż z tym począć) • ***(Przeleciałam ocean) • Wyspa Robinsona • Ottawa • Kolejka • ***(Nie umiem potwierdzić) • ***(Ze skórką pomarańczy) Krystyna Konarska-Łosiowa

79 Nauka historii • Okna • Rytmy Joanna Pollakówna

81 Chrystus i książę tego świata
Apokaliptyczna wizja Dostojewskiego Henryk Paprocki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Dziennik: Pięć dni w Moskwie - styczeń 1958 Aleksander Kamiński

112 Więcej niż może lekarz, więcej niż powinien oficer Bohdan Skaradziński

KONFRONTACJE

124 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

130 Król - filozof? Łukasz Kądziela

136 Rankego „Dzieje papiestwa” Adam Chrabąszcz

138 O myśleniu utopijnym Anna Goreniowa

142 Samoobrona konsumentów Krzysztof Hagemejer

146 Przyczynek do... Michał Boni

FAKTY I KOMENTARZE

150 Wielka Sobota Bogumił Luft

153 Fakt i znak Wojciech Skrodzki

156 Arka wśród potopu Mumin

159 Obecność cierpiącego człowieka Jakub Basista

161 Los w ręku Boga Zofia Jasińska

165 Drugi założyciel KUL Grażyna Karolewicz