Wiosna 2024, nr 1

Zamów

288

Październik 1982

Boś Ty jest wolność(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1982

Boś Ty jest wolność
(i inne...)

3 Boś ty jest wolność
Kult Matki Boskiej Częstochowskiej - Królowej Polski w okresie niewoli narodowej Ewa Jabłońska-Deptuła

19 Odpowiedź Ewa Polak

36 Na Jasnej Górze Krzysztof Jedliński

45 Zdaniem laika
Matka wszystkich narodów Turian

49 ***(Nasz chleb powszedni milczenia) • Nocna wizyta w mieszkaniu Mistrza • ***(nie ma już we mnie wiary) Antoni Pawlak

51 Odwilż 56
dyskusja krytyków literackich Krzysztof Dybciak, Jacek Łukasiewicz, Janusz Sławiński, Janusz Maciejewski, Konstanty Pieńkosz

66 Obrodzili nam w Polsce Don Kichoci Andrzej Szmidt

67 Społeczność człowieka Jerzy W. Gałkowski

KONFRONTACJE

74 Dwa liberalizmy Paweł Śpiewak

87 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

99 Krytycy i osoby Jan Błoński

104 Niesuwerenność Jakub Górski

107 Kronika „Polityki” i polityki Andrzej Friszke

115 Kościół polski w latach niewoli i w Polsce odrodzonej ks. Zygmunt Zieliński

FAKTY I KOMENTARZE

127 Debata B.I.

131 Widziane ze Szczytu Bogumił Luft

134 Jasnogórskie dożynki prawdziwe B.K.

136 Hospicjum Paweł Kądziela

139 Duszpasterstwo twórców Wojciech Srodzki

143 Nie tylko dla księży Jan Turnau

144 Argumenty statystyczne Bohdan Skaradziński

149 Wyjaśnienia w sprawie godności Andrzej Grzegorczyk

154 Ocena mieszka w sercach Marek J. Karp

156 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Droga do Ognistej Góry Wiktor Woroszylski