Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

286

Sierpień 1982

Wielkopolski epos(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1982

Wielkopolski epos
(i inne...)

3 Wielkopolski epos
dyskusja wokół filmu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”

42 Epitafium dla przyjaciela • Upiory • W godzinie zmierzchu • Stanisław Brzozowski • ***(Porzuć mity) • ***(niewiele niewiele) Andrzej Szmidt

47 Papież niespodzianek Juliusz Eska

70 Jan Paweł II w Wielkiej Brytanii Antoni Pośpieszalski

77 Zapiski o Kancie i problemach współczesnej kultury Kazimierz Wóycicki

88 Królestwo Boże na ziemi Jerzy W. Gałkowski

96 Zdaniem laika
Notatki jasnogórskie Turian

100 Matka Jezusa - Matka Chrystusa France Quéré

103 Rapsodia o Hamlecie Agnieszka Magdziak

111 Zabicie słonia George Orwell

117 Myśliciej, który bardziej cenił prawdę niż popularność
(pamięci ks. prof. Kazimierza Kłósaka) Andrzej Siemianowski

KONFRONTACJE

123 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

131 Sprawa Polski i Polaków Andrzej Friszke

138 „Żadnej tęsknoty” Jerzy Stadnicki

142 Listy Rilkego i Lou Andreas-Salomé Marek Klecel

FAKTY I KOMENTARZE

148 Polacy 81 I.A.S.

153 Meandry pamięci historycznej Paweł Kądziela

155 „Być Polakiem” P.K.

158 Zgrzyt Agnieszka Magdziak

161 Bez telewizji Mirosław Pęczak

164 Samowychowanie Bogumił Luft