Wiosna 2024, nr 1

Zamów

281

Wrzesień 1981

Przywrócić hierarchię wartości(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1981

Przywrócić hierarchię wartości
(i inne...)

3 Przywrócić hirarchię wartości Kazimierz Świegocki

19 Nadzieja i rozpacz– rozmowa z Janem Kottem

27 "Ja w tej izbie spać nie mogę..." Jan Kott

33 Pismo Święte wobec wielkich problemów świata Staniłsawa Grabska

47 Teologia i wspólnoty wobec problemów świata Juliusz Eska

56 Kryzys współczesnej uczelni wyższej Karol Wajs

70 Wszechnice Aleksander Achmatowicz

78 Ideowe i wychowawcze wartości harcerstwa Leon Marszałek

92 Zdaniem laika: Uroda życia Turian

99 ***(Martiwć się w Alpach...) • ***(Za chwilę zaczną śpiewać ptaki...) • ***(Celina uśmiechnięta, papieros na długiej fifce...) • ***(Za oknem miga wilcze ślepie...) • ***(Ludzie śpiewają cisza zamkniętego portu Tomasz Łubieński

102 "Solidarność" i jej tygodnik Barbara Post, Robert Sobiech

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

111 Organizacje rolnicze II Rzeczypospolitej Bogdan Chełmicki

127 Wspomnienie o Ojcu Leonie Kazimierz Czapliński

KONFRONTACJE

137 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

144 ...natus est Kulawy Marek Pieczara

149 Biblijna rewizja życia ks. Józef Kudasiewicz

FAKTY I KOMENTARZE

153 Ze Zjazdu "Solidarności" Wojciech Wieczorek

155 Patrząc rzeczywistości w oczy Bohdan Skaradziński

161 Miesięcznik "Solidarności"

162 Ludzie z żelaza Jan Turnau

164 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: OBCZYZNA Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

168 Autentyczność listu Grota Roman Korab-Żebryk