Lato 2024, nr 2

Zamów

279

Lipiec-Sierpień 1981

O literaturze ostatnich lat(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1981

O literaturze ostatnich lat
(i inne...)

5 Odnowa po białostocku Bohdan Skaradziński

36 Dysputa z przyjacielem Andrzej Szmidt

37 Wyjście na prostą?- dyskusja o literaturze ostatnich lat Marek Zieliński, Helena Zaworska, Michał Głowiński, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Karasek

58 Mistrz i diabły Andrzej Drawicz

75 Zuchwałość i pokora Lew Szestow

91 POŻEGNANIE KSIĘDZA PRYMASA: Męstwo i roztropność Tadeusz Mazowiecki

94 "Jeśli kto służy..." ks. Janusz St. Pasierb

98 PO ZAMACHU NA JANA PAWŁA II: Logika terroru Jan Józef Szczepański

100 Odkryć człowieka w człowieku Jacek Salij OP

103 "Kościół pisze swoje martyrologium" Stefan Frankiewicz

109 Zło w świecie ludzi Bp Bohdan Bejze

112 Tak trzeba Jan Turnau

113 W służbie odpowiedzialnej wolności człowieka- orędzie papieskie na Dzień Środków Masowego Przekazu

118 Kościół a środki masowego przekazu Juliusz Eska

127 Ekumeniczna Biblia niemiecka ks. Michał Czajkowski

139 Ks. Eugeniusz Dąbrowski tłumacz Nowego Testamentu Maria Kossowska

152 MIŁOSZ W KRAJU: Do świadków promocji doktorskiej laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza Stefan Kardynał Wyszyński

154 Przemówienia Czesława Miłosza wygłoszone w auli KUL dnia 11 czerwca 1981 po otrzymaniu doktoratu h.c.

158 "Pieśń uszła cało i karmi swój lud" Tadeusz Byrski

171 Z Dantego przeł. Tomasz Łubieński

174 Pielgrzymowanie Dantego Małgorzata Dziewulska

179 Wiatr z północnego zachodu • W tureckich bzach • Wśród trąb, bębnów... • Kompleta • Tam właśnie • Zanim ogarną cię... • Jej serce - gdy ona idzie chodnikiem - jak wygląda? • Sny milczą • Jacek Łukasiewicz

182 Major Cierń Marek Nowakowski

189 Lata uniwesyteckie Lecha Beynara (Pawła Jasienicy) Michał Szulkin

193 Dziennikarz Marek Tobera

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

200 Polska - Rumunia - Niemcy: Wydarzenia czwartego dziesięciolecia Iosif Toma Popescu

214 Polska szkoła w Craiovej s. Maria Lucyna Mistecka CR

230 Wspomnienia szaroszeregowej Krystyna Sroczyńska-Wyczańska

KONFRONTACJE

244 Nowomowa w Iranie Anna Krasnowolska

251 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

261 Praca i człowiek ks. Władysław Piwowarski

264 Kościół w II Rzeczypospolitej Lidia Müllerowa

266 Apokryfy Nowego Testamentu Jan Sochoń

FAKTY I KOMENTARZE

271 A kiedy lud na nogi stanie... Marek Zieliński

274 Konferencja o manipulacji Majka Król, Piotr Fijewski

276 "Solidarność" piekarska Kazimierz Wóycicki

279 Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górą C. G.

281 Katastrofa ekologiczna Tomasz Mianowicz

284 Seanse częściowo zarezerwowane Grzegorz Eberhardt

289 Rozpad Gwido Zlatkes

294 Mój problem Wolffa Jerzy Stadnicki

300 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Być w Paryżu Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

303 W sprawie listu Grota Roman Korab-Żebryk

303 Powitanie Jana Pawła II przez muzumanów w Japonii Imam Żuk