Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

277

Maj 1981

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski nie żyje

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1981

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski nie żyje

5 Kultralizm Kazimierz Wóycicki

23 Kryzys scjentyzmu Stefan Amsterdamski

39 W pół drogi. Warszawska szkoła historyków idei Paweł Śpiewak

49 Odpowiedzialność filozofów Andrzej Grzegorczyk

57 O upadku filozofii Hanna Buczyńska

72 O niezależność filozofii od ideologii Andrzej Siemianowski

75 Forma i pasja Krzysztof Dybciak

87 Samobójcom . Tak było naprawdę . Bajka . Klucze . Prawo azylu Witold Wirpsza

92 "Wszyscy potrzebujemy nawrócenia" - przemówienie Jana Pawła II na spotkaniu z Radą Kościoła Ewangelickiego Niemiec

95 Ziemska wielość jednego Kościoła Bożego Bp Alfons Nossol

100 Paradoksy chrześcijańskiej tożsamości Wacław Hrynkiewicz OMI

114 Kim jest w moim wyznaniu Matka Jezusa? Jan Anchimiuk, ks. Jan Hause, Barbara Stahlowa, o. Celestyn St. Napiórkowski OFMConv.

127 Zdaniem laika: Portret Kalwina Turian

NAD KSIĄŻKAMI

131 Wizerunek masonerii warszawskiej Aleksander Achmatowicz

KONFRONTACJE

137 Przegląd zagraniczny

FAKTY I KOMENTARZE

144 Przed godziną "S" Bohdan Skaradziński

145 "Tygodnik Solidarność" Wojciech Arkuszewski

146 XXI Zjazd Pisarzy Maciej Cisło

149 Jubileusz Romana Brandstaettera Maciej Cisło

150 "Gra o Męce i Zmartwychwstaniu" Józef Smosarski

153 Kompromis Młodego Teatru Gwido Zlatkes

157 Być w kulturze, dzieląc jej los Jan Turnau

160 Apel lekarzy polskich

162 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Głosy, znaki - Berlin 1981 Wiktor Woroszylski