Lato 2024, nr 2

Zamów

274

Luty 1981

Sobór Watykański II – wciąż aktualny program pracy(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1981

Sobór Watykański II – wciąż aktualny program pracy
(i inne...)

4 Sobór Watykański II: wciąż aktualny program pracy Bp Bohdan Bejze

16 Papiestwo na tle procesów dziejowych ks. Zygmunt Zieliński

44 Piekło • Los Boga Zbigniew Jankowski

45 Czy zmiana klimatu?– dyskusja Jan Chomicki, Bogumił Luft, Kazimierz Wóycicki, Marek Zieliński

61 Do równości jeszcze daleko Andrzej Tyszka

73 Zamiast programu Stefan Małecki-Tepicht

78 Bóg płakał • Czarna Madonna Salomea Kapuścińska

80 Pożegnanie z Krzysztofem Morawskim Andrzej Święcicki

82 Droga krzyżowa Stanisław Kobielus

85 List do Judasza kard. Roger Etchegaray

87 Zdaniem laika: Tylko Herod nie tańczy Alleluja Turian

92 Wspomnienia Józef Czapski - ze wstępem Joanny Pollakówny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

106 Wojskowe sądownictwo specjalne ZWZ-AK 1940-1944 Andrzej W. Kunert

KONFRONTACJE

125 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

133 Pamięć i ziemia Marek Pieczara

137 Ten wspaniały, ten straszny, ten niepojęty wiek XVII Tadeusz Chrzanowski

FAKTY I KOMENTARZE

142 Społeczne negocjowanie praw B.B.

144 Lenie czy stachanowcy Bogumił Luft

146 Inteligencja polska Wojciech Chudy

149 Głos palestry W. F.

151 Forum kultury politycznej K. Z. K.

152 Dlaczego o WFD? Grzegorz Eberhardt

155 Młody teatr i "reszta" Gwido Zlatkes

165 Tak sobie myślę: Radio w izbie, świat w przyzbie Tadeusz Byrski