Wiosna 2024, nr 1

Zamów

276

Kwiecień 1981

Wokół reformy gospodarczej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1981

Wokół reformy gospodarczej
(i inne...)

3 Truizmy a sedno sprawy Bohdan Skaradziński

18 Niedostatek Irena Wóycicka

24 Ludzie starzy wobec świata i innych Helena Balicka-Kozłowska

39 Młodzieńcze lata . Jednodniowi tkacze . Sarkofagi . Rynek krakowski . Oblicze wielkiego czasu Mieczysław Jastrun

42 Jan Paweł II na Dalekim Wschodzie - kronika podróży

53 Człowiek - praca - solidarność Jerzy W. Gałkowski

64 Miłosierdzie i solidarność Rufin Józef Abramek ZP

74 Zdaniem laika: Solidarność polska Turian

76 Autonomia, samorządność, wspólnota- rozmowa z przedstawicielami NZS

91 Dokumenty: Porozumienie w Łodzi

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

114 Robotniczy ruch związkowy w Polsce Tadeusz Zając

KONFRONTACJE

135 Przegląd zagraniczny

FAKTY I KOMENTARZE

141 ROLNICY 81 B.B.

143 Strajk studencki Andrzej Friszke

148 W rocznicę wydarzeń marcowych Jan Cywiński

151 Kultura i oświata w Ursusie Józef Ruszar

156 Gdańskie sympozjum o związkach W. S.

158 Społeczeństwo rzeczywiście podmiotem? B. S.

160 "Koszty społeczne" Maciej Cisło

163 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: W BERLINIE Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

167 Do Przyjaciół Misji Sacrosongu