Wiosna 2024, nr 1

Zamów

275

Marzec 1981

O Czesławie Miłoszu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1981

O Czesławie Miłoszu
(i inne...)

3 Z wykładu Czesława Miłosza w Sztokholmie

10 Sposób Czesław Miłosz

11 "Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie..." Krzysztof Karasek

25 Przestrzeń ocalenia Ewa Bieńkowska

41 Suwerenność głosu Wojciech Karpiński

54 "Z opornej materii co da się zebrać?" Iwona Smolka

64 "Gombrowicz byłby ze mnie zadowolony" Anna Wyka

77 O biblijnych przekładach Czesława Miłosza Jacek Salij OP

86 Z "Ziemi Ulro" i "Ogrodu nauk"- wyboru dokonał Wojciech Karpiński Czesław Miłosz

101 Bibliografia Czesław Miłosz

103 Ksiądz Sadzik Jarosław Abramow-Newerly

107 Był człowiekiem dialogu Ks. Janusz St. Pasierb

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

112 Nasza Służba Bogu - z archiwum Głównej Kwatery Szarych Szeregów Stefan Mirowski (B.R.)

122 O Szarych Szeregach w Poznaniu Józef Śmigaj

KONFRONTACJE

138 Przegląd zagraniczny

FAKTY I KOMENTARZE

145 Poznańskie spotkanie Klubów Inteligencji Katolickiej W.W.

147 Szczeciński Klub Katolików (deklaracja ideowa)

149 KIK w Elblągu Paweł Kądziela

151 Pierwsza sesja o Miłoszu Joanna Wiszniewicz

155 Brat naszego Boga Bolesław Taborski

159 Nowe piękne wnętrze kościelne Jerzy Stadnicki

162 Chorał gregoriański Jan Sochoń

166 Zdaniem laika: Jan Paweł II, Miłosz i sprawy polskie Turian