Wiosna 2024, nr 1

Zamów

273

Styczeń 1981

Encyklika Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1981

Encyklika Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu
(i inne...)

3 Pomnik ofiary nadaremnej Bohdan Skaradziński

6 Pamięć Tadeusz Mazowiecki

8 Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu

46 Druga twarz Europy Tadeusz Mazowiecki

53 "Justitia et Pax" w dobie nowego pontyfikatu– rozmowa z ks. prał. Williamem Murphy Juliusz Eska

57 Synod o rodzinie Juliusz Eska

81 Małżeństwo, rodzina i wartości Boże Bp Wilhelm Pluta

92 Rodzina w ujęciu kardynała Karola Wojtyły Jerzy W. Gałkowski

105 Zdaniem laika: Czytając Karola Wojtyłę Turian

109 Co to znaczy: być solidarnym? Jadwiga Puzynina

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

115 Germanizacja czy duszpasterstwo? Hans Jürgen Karp

KONFRONTACJE

122 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

131 Nawrócenie Stanisława Grabska

134 Na marginesie książki M. Rzepińskiej o malarstwie Tadeusz Chrzanowski

139 Oddech poezji Jan Sochoń

143 Pamiętniki carycy Łukasz Kądziela

FAKTY I KOMENTARZE

149 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu Grażyna Zipold-Materkowa

150 Koncert na linie Grzegorz Eberhardt

152 Międzynarodowy Rok Inwalidy Wojciech Chudy

154 Polska prapremiera w Elblągu Henryk Nadrowski

156 XVI Tydzień Eklezjologiczny Adam Paszkowski

158 Cmentarze żydowskie - próba czasu Monika Krajewska

165 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: W ostatnim dniu roku Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

168 Bp Bohdan Bejze