Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

271

Listopad-Grudzień 1980

Statut NSZZ „Solidarność”

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1980

Statut NSZZ „Solidarność”

7 Status NSZZ "Solidarność"

23 Hierarchia zadań polityki społecznej a ruch związkowy Andrzej Tymowski

31 Czy biurokracja jest konieczna? Aleksander Matejko

43 Zdaniem laika: Dekalog związkowca Turian

45 JAN PAWEŁ II W RFN

45 W imię Ewangelii i ludzkiej solidarności - Homilia Jana Pawła II do robotników wygłoszona w Moguncji 16 listopada 1980

51 Właśnie wiara potwierdza autonomię rozumu - Przemówienie Jana Pawła II do naukowców i studentów wygłoszone w katedrze kolońskiej 15 listopada 1980

59 Papież i Niemcy Wojciech Wieczorek

72 Dokumenty: List kardynała Karola Wojtyły po sesji KIK "Chrześcijanie wobec praw człowieka"

73 "Kościoły siostrzane". Po rozpoczęciu dialogu katolicko-prawosławnego Wacław Hryniewicz OMI

94 Patriarchaty w Kościele pierwszego tysiąclecia Anzelm Weiss

106 Mój Kościół lokalny. Sytuacja i perspektywy ks. Roman E. Rogowski

115 Inicjały • Asekuracja • Liryzm przed dwudziestą czwartą Waldemar M. Gaiński

117 Dzienniki - rok 1956- z posłowiem Jana Józefa Lipskiego Anna Kowalska

137 Etylek-metylek Kazimierz Orłoś

143 Ze spiżarni filozofa Jerzy Kuncewicz

151 Przesunąć równowagę • Odpuść Boże poetom • Droga Jan Biela

153 Warszawskie szopki ks. Henryk Nadrowski MIC

Polemiki

164 Legalizm i niezgoda Andrzej W. Pawluczuk

172 Historia i mit Wojciech Wieczorek

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

177 Panorama polityczna Polski 1918-1939. Opozycja wobec sanacji: 1926-1930 Andrzej Friszke

189 Pabianicki hufiec Szarych Szeregów. Prace cywilne w latach 1941-1943 i działalność w ostatnim roku okupacji Marek Pawłowski

KONFRONTACJE

210 Swoi i obcy - korespondencja z Francji Grażyna Pomian

217 Groźba nihilizmu: Daniel Bell o kryzysie kultury Paweł Śpiewak

225 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

235 Powracanie do siebie Leszek Szaruga

241 Karol Wojtyła w świetle publikacji - bibliografia Lidia Müllerowa

243 Najdawniejsze kolędy Józef Smosarski

246 W zgodzie z sobą i tobą Bronisława Strojnowska

FAKTY I KOMENTARZE

252 Sesja naukowa "Solidarności" Irena Wóycicka

254 Uroczystość w Teatrze Wielkim Katarzyna Zarańska

257 Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku Piotr Nowina-Konopka

258 Jedność kultury narodowej Jacek Wejroch

260 Czesław Miłosz - doctor honoris causa KUL n. w.

261 O Polsce za granicą Józef Smosarski

262 Samorząd Studencki na Uniwersytecie Warszawskim Paweł Kądziela

264 Zaścianek niby - studencki Zbigniew Gluza

266 Sympozjum o filozofii religii

267 Chłopcy malowani Jerzy Stadnicki

269 "Mój Hofman" Wojciech Skrodzki

275 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Czas powrotów? Wiktor Woroszylski