Wiosna 2024, nr 1

Zamów

270

Październik 1980

Nobel dla Czesława Miłosza(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1980

Nobel dla Czesława Miłosza
(i inne...)

3 Nagroda dla Czesława Miłosza

6 Psalmy- przełożył Czesław Miłosz

11 Deklaracja biskupów Europy o odpowiedzialności chrześcijan za Europę dnia dzisiejszego i jutra

21 Inwestycyjne źródła kryzysu Waldemar Kuczyński

42 Gospodarka a szanse współuczestnictwa Helena Hagemajerowa

50 Sądowa kontrola administracji - i co dalej? Jerzy Stembrowicz

64 O świętym Marcinie • Clown cyrkowy • Sen ks. Kazimierz Wójtowicz

66 ***(wieczorem) • ***(czy możliwe) • ***(nic nie słyszę) ks. Mieczysław Rozmarynowicz

68 Religijne wartości kultu świętych Jacek Salij OP

77 Wizyta - pielgrzymka biskupów RFN w Polsce

85 Zdaniem laika: Wspomnienia z lat, które nie minęły Turian

87 Kryzys współczesnej krytyki naukowej Karol Wajs

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

95 Losy wojenne kardynała Augusta Hlonda Stanisław Wilk SDB

KONFRONTACJE

111 Non-violence i polityka Tomasz Grzegorczyk

117 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

125 Poza obojętnością i apatią Ireneusz Krzemiński

130 Stare portrety i autoportret Krystyna Jakowska

132 Bóg i morze Jan Sochoń

FAKTY I KOMENTARZE

136 NSZZ Pracowników KUL

137 "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej Piotr Kapela

140 "Będę ich bronił..." Grzegorz Eberhardt

142 "Spokój" - proszę państwa Jerzy Raczkowski

143 Powaga sądu Jolanta Strzelecka

145 Pani Gracja W. W.

146 Pierwsza polska wystawa etnograficzna Ryszard Brykowski

150 Styl grzbietowy Zbigniew Dominiak

153 Dzieło animatorów Zbigniew Gluza

156 Mocny akcent Tomasz Wołek

158 Nagroda im. Struga dla Tadeusza Mazowieckiego

159 Tak sobie myślę: Mowa jest srebrem, a milczenie złotem Tadeusz Byrski

162 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Jeszcze sierpień Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

166 List otwarty do Hansa Maiera Theo Lüken, Helmut Fennen, Hermann Tebben, Herbert Broich