Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

266

Czerwiec 1980

Nad polską katechezą Jana Pawła II(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1980

Nad polską katechezą Jana Pawła II
(i inne...)

3 NAD POLSKĄ KATECHEZĄ JANA PAWŁA II

3 Kultura narodowa a chrześcijaństwo Juliusz Eska

8 Wizja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II Stanisława Grabska

12 Kierunki oddziaływania wychowawczego Andrzej Wielowieyski

22 Nowe narodzenie Brat Roger z Taizé

24 Misja na rzecz człowieczeństwa Krzysztof Śliwiński

32 Kronika afrykańskiej podróży Jana Pawła II

43 Zdaniem laika: Czy Biblia musi być stara? Turian

51 Władysława Tatarkiewicza wybór filozoficzny Andrzej Siemianowski

55 Władysław Tatarkiewicz - historyk sztuki Piotr Skubiszewski

66 Wspomnienia o Profesorze ks. Bronisław Dembowski

76 O co? • Fotografie • Modlitwa Jerzy S. Feliksiak

78 Mieczysław Grydzewski. 78Redaktor ze Złotej Waldemar Smaszcz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

87 Panorama polityczna Polski 1918-1939. Po maju 1926 - sanacja Andrzej Friszke

100 Patron Polaków w Niemczech - ks. Bolesław Domański Irena Szostek

KONFRONTACJE

116 Nisbet: filozofia pluralizmu Paweł Śpiewak

125 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

134 Filozofia w cieniu prawosławia Bogdan Burdziej

138 O wierszach ks. Wacława Oszajcy ks. Jan Twardowski

140 Czas przeszły - czas dzisiejszy Józef Smosarski

FAKTY I KOMENTARZE

143 Mit powracający Zbigniew Dominiak

146 Blaski i cienie "Encyklopedii katolickiej" Stanisława Grabska

148 Bliskość pseudokultury Wojciech Chudy

150 Konstanty Brandel Jerzy Stadnicki

152 Półtora wieku polskiej fotografii ks. Henryk Nadrowski MIC

156 Opera Ryszarda Peryta Joanna Wiszniewicz

158 Filmowy zapis sportowych niepokojów Tomasz Wołek

161 Prawo do pomyłki Jerzy Raczkowski

163 Piąty letniskowy świat Maciej Cisło

165 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Odwiedziny u Marka Wiktor Woroszylski