Wiosna 2024, nr 1

Zamów

263

Marzec 1980

Papiestwo a Polska(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1980

Papiestwo a Polska
(i inne...)

3 Papiestwo a Polska Jerzy Kłoczowski

12 Ach, ta teologia!... ks. Roman E. Rogowski

19 Zdaniem laika: Barth a sprawa polska Turian

25 Zmartwychwstanie • Magistra vitae • Znalezioną taśmę • Na Starym Rynku ks. Wiesław A. Niewęgłowski

28 Trzy obrazy przedwiośnia Niepodległości Artur Hutnikiewicz

47 W dawnym stylu Jerzy Narbutt

51 Paradoksy starości Helena Balicka-Kozłowska

65 Zofia Trzcińska-Kamińska o sztuce religijnej i sakralnej- rozmowa ks. Henryk Nadrowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

73 Zamek Królewski w Warszawie 1939-1944 Eugeniusz Z. Osikowski

KONFRONTACJE

91 I baśń czarowna, i dramat...- korespondencja z Libii Bohdan Skaradziński

100 Ponadekonomiczny wymiar ekonomii Jan Grosfeld

104 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

112 Posoborowa suma teologii moralnej ks. Andrzej Szostek MIC

118 Z biografią czy bez? Bogdan Baran

120 O Grecji, o Grecji któż tutaj pamięta? Zbigniew Dominiak

FAKTY I KOMENTARZE

124 Człowiek, świat i Kościół Józef Ruszar

126 Stowarzyszenie Teatralne "Gardzienice" Wojciech Pasternak

128 Krzywe zwierciadło j.w.

130 Architektura i zmysły Maciej Cisło

131 Koniec rozejmu filozofów Kazimierz Wóycicki

134 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Uzupełnienia Wiktor Woroszylski