Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

262

Luty 1980

Trud Wasz ie jest daremny(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1980

Trud Wasz ie jest daremny
(i inne...)

3 Trud Wasz nie jest daremny Bp Bronisław Dąbrowski

6 Dar umocnienia Kard. Franciszek Macharski

13 Z badań obrazu religii w świadomości społecznej ks. Zdzisław Chlewiński

32 Jak wychować młodzież do odpowiedzialności za Kościół Janina Słomińska

41 Kalwaryjskie theatrum Józef Smosarski

47 Z notatek początkującego nauczyciela wiejskiego Konstanty Wileński

53 Zdaniem laika: Apologia pro vita sua Turian

54 Dwugłos w poezji Tomasza Mertona Tadeusz Ross

61 Litania do wszystkiego co we mnie • Rozgwiazdy w morzu mego zasmucenia Tadeusz Ross

63 Sanczo przy oknie • Wycieczka z młodzieżą • Obchód historii • Pośrodku układów Franciszek Kamecki

66 Nie zobaczymy La Manchy • Alfabet w palcach Andrzej Mandalian

69 Arcydzieło literatury światowej Jan Rybowicz

77 Nad książką Stanisława Łosia Wojciech Karpiński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

86 Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom (I) Teresa Prekerowa

KONFRONTACJE

104 W kraju Basków Grażyna Pomian

113 Taizé: List do wszystkich wspólnot

119 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

126 Wiersze prowincjonalne Antoni Bednarek

129 Gra o prawdę Marek Więckowski

FAKTY I KOMENTARZE

133 W warszawskim KIK o problemach wsi Józef Ruszar

134 Spór o istnienie człowieka Kazimierz Wóycicki

136 "Syn marnotrawny w oczach dziecka" ks. Henryk Nadrowski MIC

137 Nocna rodaków dyskusja Tomasz Wołek

139 Wewnątrz i na zewnątrz Maciej Cisło

140 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Cienie w oborach Wiktor Woroszylski

Prenumerata

W dniach, kiedy o Ukrainie dyskutować będą politycy zebrani na spotkaniu Rady Europejskiej, zapraszamy na rozmowę o europejskich aspiracjach Ukrainy. Wezmą w niej udział: Bogumiła Berdychowska i Grzegorz Pac. Transmisja na FB Więź w piątek 24 czerwca br. o godz. 20.00.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury