Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

261

Styczeń 1980

Prawda siłą pokoju (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1980

Prawda siłą pokoju
(i inne...)

3 Modlitwa na rok 2000 Raoul Follereau

5 Prawda siłą pokoju. Orędzie Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Pokoju

12 Rozważania nad możliwością zapobiegania wojnom Julian Aleksandrowicz

19 Wspólne oświadczenie Jana Pawła II i patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I

21 Modlitwa ikon Elżbieta Ostoja

24 Zdaniem laika: Musimy przyspieszyć kroku Turian

28 Wiem Jan Rybowicz

29 ***(W nocy) • ***(Wy) Andrzej Książek

30 Zmierzch formacji kartezjańskiej (II) Alfred Gawroński

45 Analiza metafizyczna człowieka Andrzej Półtawski

50 Czasy nowożytne i czasy odnowy Kazimierz Wóycicki

57 Zwiastowanie Aleksander Rybczyński

60 "Verbum": materiay do nienapisanej monografii Waldemar Smaszcz

67 Odpuść im • ***(Ze śmiercią gram) • Odszedłeś Nikodemie • Tożsamość starych przedmiotów Jerzy Czarnota

69 Po wyroku Wadysław Terlecki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

84 "Parasol" (XI): Epilog walk powstańczych Piotr Stachiewicz

KONFRONTACJE

93 Przyszłość państwa opiekuńczego Paweł Śpiewak

98 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

108 By poznać prawosławie Elżbieta Smykowska

110 "Nowy Testament" Barclaya Michał Wojciechowski

112 Dorobek naukowy Stanisława Herbsta Łukasz Kądziela

117 Edyta Stein Józef Puciłowski

119 Ojcowie Kościoła dzisiaj Jan Sochoń

FAKTY I KOMENTARZE

124 Polaków portret własny Tadeusz Chrzanowski

129 Carl Rogers w Polsce Wojciech Pasternak

131 Dzwony w Ossiachu Zofia Rayzacher

132 Sesja filmowa KIK Tomasz Wołek

134 Amator Jerzy Raczkowski

137 Tak sobie myślę: Tradycja "Reduty" żyje Tadeusz Byrski

141 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Stuhr Wiktor Woroszylski