Wiosna 2024, nr 1

Zamów

250

Luty-Marzec 1979

Czy wiosna Kościoła? (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty-Marzec 1979

Czy wiosna Kościoła? (i inne...)

5 Czy wiosna Kościoła? - wypowiedzi uczestników soboru młodych

16 Sobór młodych: przeżycie Kościoła Cezary Gawryś

29 O Janie Pawle II brat Roger z Taizé, Jean-Marie Domenach, Jan Kułakowski, Paulette Mounier

37 "Ja" - "Ty" - Bóg ks. Marian Jaworski

44 Człowiek, czyn a świadomość - według Karola Wojtyły Andrzej Pułtawski

54 Uczestnictwo we wspólnocie Elżbieta Wolicka

63 Zdaniem laika: Tłumacz Turian

66 Nasza droga Jerzy Grzybowski

72 Tezy na temat cierpienia ks. Alfons Skowronek

75 Autobiografia filozoficzna - Heidegger Karl Jaspers

90 Angielscy poeci metafizyczni XVII wieku przełożył: Stanisław Barańczak

96 Obecność Magda Tulli

100 Propozycja wyjścia poza regułę gry Andrzej Szmidt

101 Dwa miasta Andrzej Kuźmierkiewicz

107 Problemy technokratów Karol Wajs

120 Istotne a niewymierne Stefan Garczyński

126 Trzy strefy moralności Irena Stopierzyńska

130 Od klejnotu swobodnego sumienia do złotej wolności Tadeusz Chrzanowski

140 Rodowód Iwana Groźnego Wojciech Karpiński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

145 Dyplomacja watykańska a Polacy internowani w Hiszpanii podczas wojny ks. Antoni Liedtke

KONFRONTACJE

152 Kongres filozoficzny w Düsseldorfie Andrzej Grzegorczyk

155 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

163 Pieśni o męce Pańskiej Józef Smosarski

166 Wielbłąd na stepie Artur Międzyrzecki

169 Czy zmierzch tradycyjnego modelu religijności? Mirosława Grabowska

186 Poetycka pielgrzymka Franciszek Kamecki

189 Ten okropny Białoszewski Paweł Dybel

195 O naszych dzieciach Krystyna Jakowska

197 Książka o grzechu prarodziców Stanisława Grabska

FAKTY I KOMENTARZE

200 Notatki początkującego nauczyciela wiejskiego Konstanty Wileński

206 "Dzieje ciernistego szlaku" Jerzy Skrodzki

213 Ta przewrotna prowincja Jan Suwalski

216 Autoportret Andrzej Jakubowicz

218 Studio sport Maciej Cisło

220 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: O czym rozmawiało się w Święta Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

223 W trosce o polskie beatyfikacje i kanonizacje o. Klemens Świżek O. Cist.