Wiosna 2024, nr 1

Zamów

259

Listopad-Grudzień 1979

Jan Paweł II w Irlandii i w USA (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1979

Jan Paweł II w Irlandii i w USA (i inne...)

5 Morzem krwi oddzielona od Wielkiej Brytanii. Korespondencja z Irlandii Andrzej Biernacki

18 Rozpalił ogień z iskier zagrzebanych w popiele... Korespondencja z Ameryki Ewa Gieratowa

24 Jan Paweł II w Irlandii i w USA - przemówienie w Drogheda, przemówienie w ONZ

47 Zdaniem laika: List otwarty do Marii z Nazaretu Turian

50 Temat niebohaterski Zbigniew Herbert

58 Obłęd Jerzy Krzysztoń

68 O Bogdanie Ostromęckim Leonia Jabłomkówna

77 Ślad • Kamień • Ściana • Lustro Bogdan Ostromęcki

80 Siostra Maria Aniela Kozłowska z Lasek s. Bożena Stanisławska

91 Felek Andrzej Paszewski

95 Pieta • Módl się za nami Salomea Kapuścińska

97 Do Jana Chrzciciela z obrazu Geertgena Tot Sint Jansa • Prośba do ziemi • Początek jesieni • W sprawie muzeum słów ks. Kazimierz Wójtowicz

100 Notatki gniewne z Londynu (6) Zygmunt Ławrynowicz

116 Z nadchodzących zagadnień techniki Karol Wajs

131 Alienacja człowieka w stosunku do techniki Marian Suski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

140 "Parasol" (X): Czerniaków (16-23.IX.1944) Piotr Stachiewicz

KONFRONTACJE

159 Polacy w Meksyku Maria Róża Szyllingowa

163 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

173 Rozmowy w Radio Watykańskim o książkach

180 Encyklopedii Katolickiej tom trzeci Stanisława Grabska

183 "Drogi do niepodległości" Paweł Śpiewak

FAKTY I KOMENTARZE

187 Godzina polskiego chrześcijaństwa Józef Ruszar, Wojciech Chudy

191 Metafizycy o filozofii Boga J. S.

192 Europejskiej dyskusji ciąg dalszy Kazimierz Wóycicki

194 Wystawa "Chimery" Jerzy Stadnicki

197 Holland, Falk, Kijowski A. P.

198 Żebrowski i Forman Jerzy Raczkowski

201 Tak sobie myślę: "Tajemnica spojrzenia" Tadeusz Byrski

204 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Co zabija poetę? Wiktor Woroszylski