Wiosna 2024, nr 1

Zamów

255

Lipiec-Sierpień 1979

Jan Paweł II: Dziesięć dni w Polsce

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1979

Jan Paweł II: Dziesięć dni w Polsce

3 Chrystus w dziejach człowieka i narodu - Homilia na placu Zwycięstwa w Warszawie - 2 czerwca 1979

9 Wszystkie te narody i ludy przygarnąć do serca Kościoła - Homilia na wzgórzu Lecha w Gnieźnie - 3 czerwca

15 Na miejscu wielkiego zawierzenia - Homilia na Jasnej Górze - 4 czerwca

24 Jedność między ludźmi i pojednanie między narodami - Homilia na Jasnej Górze do wiernych z Dolnego Śląska i Opolszczyzny - 5 czerwca

29 Modlitwa i praca - Homilia na Jasnej Górze do wiernych z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego - 6 czerwca

34 Przybywam, aby jeszcze raz popatrzeć w oczy sprawie człowieka - Homilia w Oświęcimiu-Brzezince - 7 czerwca

39 Związek z ziemią, szacunek dla życia, rodzina - Homilia w Nowym Targu - 8 czerwca

43 Chrześcijaństwo i Kościół nie boją się świata pracy - Homilia w Mogile-Nowej Hucie - 9 czerwca

48 Do kapłanów - Przemówienie w katedrze Św. Rodziny w Częstochowie - 6 czerwca

55 Do chorych - Przemówienie w bazylice oo. franciszkanów w Krakowie - 9 czerwca

58 Do młodzieży - Homilia przed kościołem Św. Anny w Warszawie; przemówienie na wzgórzu Lecha w Gnieźnie; Homilia do kleryków, nowicjuszy zakonnych i służby liturgicznej na Jasnej Górze; przemówienie na Skałce w Krakowie

72 Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości - Homilia na Błoniach krakowskich - 10 czerwca

80 Dziewięć dni w Polsce Stefan Frankiewicz, Cezary Gawryś, Tadeusz Mazowiecki, Zdzisław Szpakowski, Wojciech Wieczorek

179 DOKUMENTY: Przemówienia na spotkaniu w Belwederze - 2 czerwca 1979 - I sekretarz KC PZPR Edward Gierek

186 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Episkopatu Polski - Jasna Góra - 5 czerwca 1979

198 O wizycie papieża - obserwacje, przeżycia, refleksje Wojciech Arkuszewski, Jan Błoński, Tadeusz Chrzanowski, ks. Michał Czajkowski, Kazimierz Czapliński, Władysław Czapliński, Czesław Czapów,, Bogdan Gotowski, Konrad Górski, Czesław Hernas, Mieczysław Jastrun, Krzysztof Jedliński, Anna Kamieńska, Gracja Kerényi, Krystyna Konarska-Łosiowa,, Jerzy Krzysztoń, Jan Józef Lipski, Zygmunt Mycielski, Zdzisław Najder, Renata Prawdzic, Józef Puciłowski,, Stefan Rożej ZP, Ignacy Rutkiewicz, Stefan Sawicki, Józef Smosarski, Adam Stanowski, Stanisław Stomma,, Jan Józef Szczepański, Andrzej Szczypiorski, Hanna Świda-Ziemba, Jacek Wejroch, Jerzy Zagórski,

291 Zdaniem laika: Z notatnika czerwcowego Turian

300 Przegląd zagraniczny