Wiosna 2024, nr 1

Zamów

253

Maj 1979

Gaude Mater Polonia(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1979

Gaude Mater Polonia
(i inne...)

4 Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II "Redemptor hominis"

51 Modlitwa o dojrzałość Tadeusz Mazowiecki

52 Program pontyfikatu Juliusz Eska

67 Odpowiedź młodych na wezwanie Jana Pawła II

77 W Laskach Jerzy Zawieyski

88 "Myślę... o tym, co sercem tropię". O twórczości literackiej Karola Wojtyły Krzysztof Dybciak

104 ***(Imieniny Powiązek) • ***(A to mój krąg) Witold Dąbrowski

105 Przezrocza Maria Kuncewiczowa

110 Zdaniem laika: Tomasz More, czyli wolność jest jedna Turian

KONFRONTACJE

112 Europa Zachodnia i Jan Paweł II Paul Thibaud

115 W Mathare Valley

119 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

127 Dzieci warszawskiego getta Ruta Sakowska

NAD KSIĄŻKAMI

144 Religia Edward Płochacz

148 O częstochowskim malarstwie ludowym Krzysztof Jasieńczyk

FAKTY I KOMENTARZE

152 Najciekawsza wystawa roku? Wojciech Skrodzki

155 Film bywa sztuką Jerzy Raczkowski

156 Totalny futbol Tomasz Wołek

158 Komunikacja Maciej Cisło

161 Zdejmowanie masek Stefan Szaciłowski

163 Spór czy samoobrona? Kazimierz Wóycicki

165 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Człowiek się rodzi Wiktor Woroszylski