Wiosna 2024, nr 1

Zamów

248

Grudzień 1978

Otwórzcie Chrystusowi drzwi…(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1978

Otwórzcie Chrystusowi drzwi...
(i inne...)

5 Otwórzcie Chrystusowi drzwi...- Homilia Jana Pawła II

11 Urbi et orbi - Orędzie Jana Pawła II

18 Przemówienie do dyplomatów Jan Paweł II

21 Przemówienie do dziennikarzy Jan Paweł II

24 List z sekretariatu stanu

25 ANKIETA: Jak oceniam wybór kard. Wojtyły na Papieża? Jakie znaczenie ma ten fakt dla Kościoła, dla Polski, dla świata? Julian Aleksandrowicz, bp Bohdan Bejze, Stanisław Broniewski, Wiesław Chrzanowski, ks. Michał Czajkowski, Kazimierz Czapliński, Aleksander Gieysztor, Władysław Gołąb, Karol Górski, Stanisława Grabska, Stanisław Grygiel,, Andrzej Grzegorczyk, Artur Hutnikiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Anna Kamieńska, Jan Kielanowski, Stefan Kieniewicz, Andrzej Kijowski, Staefan Kisielewski, Jerzy Kłoczowski, Hanna Kołodziejska,, Aleksander Hauke-Ligowski OP, Edward Lipiński, Stanisław Mierzwa, ks. Stefan Moysa TJ, Władysław Siła-Nowicki, Jacek Salij OP,, Irena Sławińska, Julian Stryjkowski, Jan Strzelecki, Stefan Swieżawski, Zdzisław Szpakowski, Władysław Tatarkiewicz, Józef Tischner, bp. Zdzisław Tranda, Jerzy Turowicz, Andrzej Wajda, Andrzej Wielowieyski, Wikor Woroszylski, Maria Wosiek, Maciej

100 ...niech pan wszystkich serdecznie pozdrowi - Korespondencja z Rzymu (II) Stefan Frankiewicz

117 Dialog z miłością (1978) Gino de Sanctis, przeł. Maria Kuncewiczowa

KONFRONTACJE

118 Włoskie impresje - Korespondencja z Turynu Janina Zakrzewska

124 Przegląd zagraniczny

134 Zdaniem laika: Jan Wielki Turian

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

135 60 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oprac. Józef Smosarski

138 Duchowieństwo polskie w dziele odrodzenia narodowego ks. Zygmunt Zieliński

NAD KSIĄŻKAMI

151 Ksiądz Władysław Korniłowicz ks. Stanisław Małkowski

FAKTY I KOMENTARZE

154 Refleksje z inauguracji Krzysztof Jedliński, Jan Turnau

157 Nowi metropolici Poznania i Krakowa

158 Dni Kultury Chrześcijańskiej