Wiosna 2024, nr 1

Zamów

240

Kwiecień 1978

O kulturze politycznej Polaków i pewnych stereotypach

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1978

O kulturze politycznej Polaków i pewnych stereotypach

3 Drzwi Charles Singer

5 O kulturze politycznej Polaków i pewnych stereotypach Jerzy Mikke

22 Logika "polskiego myślenia" Marcin Król

28 Z dziejów kultury politycznej w Polsce Andrzej Szulczyński

42 Dokumenty: Kościół i prawa człowieka - Dokument Papieskiej Komisji "Justitia et Pax" (II)

55 Zdaniem laika: Wierny Tomasz Turian

57 Pisane paznokciem. Okupacyjne losy żydowskiej rodziny - zapiski nieznanego autora wstęp - Szymon Datner, posłowie - Anna Kamieńska

86 Głód Ryszard Kowalczyk

KONFRONTACJE

88 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

95 "Rozmawiała scena ze sercem narodu" Zofia Jasińska

FAKTY I KOMENTARZE

100 Sąsiedzi Józef Smosarski

103 "Pamiętnik Literacki" J. S.

105 Zbiór Haliny Nałęcz Jerzy Stadnicki

107 Prawda historyczna - prawda artystyczna Wojciech Chudy

Listy do redakcji

112 Antoni Pospieszalski

112 Kazimierz Koźniewski