Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

242

Czerwiec 1978

Piętnaście lat temu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1978

Piętnaście lat temu
(i inne...)

3 Piętnaście lat temu Andrzej Wielowieyski

9 Jednocząca siła natury - Z uroczystości wręczenia Legii Honorowej Prof. Władysławowi Tatarkiewiczowi

17 Godność człowieka- duskusja etyków

25 Dokumenty: Kościół i prawa człowieka (IV) - dokument Papieskiej Komisji "Justitia et Pax"

32 Zdaniem laika: Inwokacja • Oskarżenie Turian

33 Etyka i "słowiarstwo". Młoda poezja polska wobec tradycji Janusz Maciejewski

52 W stronę ludzi Stefan Frankiewicz

56 Strzęp historii Jerzy Zawieyski

63 Będziesz jak piołun • Dylemat Waldemar Michalski

64 Tibor Déry Béla Pomogàts

68 Co przyniósł dzień Tibor Déry

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

74 Włochy - wobec konfliktu polsko - niemieckiego Ewa Cytowska

KONFRONTACJE

85 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

90 Do Polski józef Smosarski

92 Panorama polskiej teologii Edward Płochacz

97 Na marginesie rozważań o godności Wiktor Saczkowski

101 Dystres moralny trwa Irena Stopierzyńska

104 Rtm. Sosnowski, piękna Benita i prawda historyczna Bohdan Skaradziński

FAKTY I KOMENTARZE

112 Humanizm katolicki w oczach marksisty H. K.

114 Narcyzm redivivus Wiktor Saczkowski

117 Kilogramy poezji Kazimierz Wóycicki

119 Życie i filozofia - kultura jako gra i miłość Wojciech Chudy

122 Tak sobie myślę: Sztuka rozmowy Tadeusz Byrski

125 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Nie mam o czym pisać Wiktor Woroszylski