Wiosna 2024, nr 1

Zamów

227

Marzec 1977

Zmartwychwstanie Chrystusa w nauczaniu św. Pawła(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1977

Zmartwychwstanie Chrystusa w nauczaniu św. Pawła
(i inne...)

3 O życiu i śmierci Khalil Gibran

9 Zmartwychwstanie Chrystusa w nauczaniu św. Pawła ks. Edward Szymanek

20 Sprawiedliwości zadość Aleksander Rodziewicz

22 Zasadnicza kontrowersja w kierowaniu nauką Karol Wajs

28 O szkołach w nauce Jakub Karpiński

37 Autobiografia filozoficzna (IV) Karl Jaspers

44 Pochodzenie • Winda • Załatwianie śmierci Franciszek Kamecki

46 Barabasz Czesław Ryszka

55 Zdaniem laika
Między nami - dorosłymi Turian

59 Sukcesy i niepowodzenia krytyki literackiej
rozmowa Jacek Łukasiewicz, Marian Terlecki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

64 Diecezja łódzka podczas okupacji hitlerowskiej Marek Budziarek

76 Młode pabianickie podziemie Jan Frąckiewicz

KONFRONTACJE

82 Teoria i praktyka Jerzy W. Gałkowski

86 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

92 Najstarszy obraz literacki Chrystusa Edward Płochacz

95 Książka duszpasterska Józef Puciłowski

97 Biblia Ewy Szelburg-Zarembiny Emil Biela

99 Vademecum prasoznawstwa ks. Zygmunt Zieliński

107 Komunikat Sekretariatu Prymasa Polski

FAKTY I KOMENTARZE

108 Literatura piękna a historia Ludwig Hass

113 Konferencje, konferencje... Tadeusz Kachlak

117 Teatr, plastyka, poznanie Wojciech Skrodzki

120 Król Ryszard uwięziony Antoni Pawlak

124 Dialog we Wrocławiu Marek Suchar