Wiosna 2024, nr 1

Zamów

228

Kwiecień 1977

Polska przed i po roku 2000(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1977

Polska przed i po roku 2000
(i inne...)

3 Polska przed i po roku 2000 Bohdan Skaradziński

15 Teologia i ekumenizm w obliczu kryzysu Wacław Hryniewicz OMI

25 Zdaniem laika
Czterdzieści miesięcy „W drodze” Turian

28 Autobiografia filozoficzna (V) Karl Jaspers

43 Istnienie • ***(nie ma miejsca) • Ta rzecz nie warta świeczki • Małe cuda • ***(wstąpiłeś) Andrzej Szmidt

46 „Dzieci Apokalipsy” Marek Skwarnicki

63 Jak to zrozumieć?
Szkic o poezji „nowoczesnej” Tadeusz Stryjecki

71 Paradoks Dostojewskiego Elżbieta Smykowska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

81 Archiwum Ringelbluma
rozmowa Ruta Sakowska, Mariusz Bondarczuk

85 Kronika jednej doby Lejb Gordin

KONFRONTACJE

99 Implozja ludnościowa? Magda Wejroch

101 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

107 Średniowieczny obraz świata Paweł Śpiewak

110 Podróż niezakończona Marek Zieliński

FAKTY I KOMENTARZE

115 Józef Antoni Gnykć i inni Sława Lisiecka

117 Sens komunikacji Anna W. Sułkowska

119 Gdańskie „Litteraria” Tadeusz Stryjecki

121 Seminarzyści intelektu Zdzisław Jaskuła

123 Tak sobie myślę: „że to ciekawe sprawy...” Tadeusz Byrski