Wiosna 2024, nr 1

Zamów

231

Lipiec 1977

Matka Boska Jasnogórska w poezji polskiej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1977

Matka Boska Jasnogórska w poezji polskiej
(i inne...)

3 Matka Boska Jasnogórska w poezji polskiej Stefan Rożej

17 Z historii Wiktor Woroszylski

18 Młodociany Jezus u nauczycieli Robert Aron

36 Czy można bronić faryzeuszów? ks. Janusz Frankowski

38 Zdaniem laika
Obcość Turian

41 Dolina Jacek Łukasiewicz

42 Pierwsza noc • Mówię młodemu • Szewc • ***(Wiersze zamierają na ustach) Anna Kamieńska

44 Rozrasta nam się Warszawa... Bohdan Skaradziński

57 Piękne siostry • Hölderlin • Kiedy co mówimy Julia Hartwig

59 Autobiografia filozoficzna (VII) Karl Jaspers

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

66 „Parasol” (V): Operacje specjalne, IX 1943 - VII 1944 Piotr Stachiewicz

KONFRONTACJE

86 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

93 Kto oszukiwał władze? Cezary Gawryś

96 Gra pod krzyżem Franciszek Kamecki

FAKTY I KOMENTARZE

98 Odpowiedzialność za prawdę Wojciech Chudy

101 Między sympozjum a rekolekcjami Mirosław Paciuszkiewicz SJ

105 Nieporozumienia wokół adopcji Cezary Gawryś

108 Wiecznie młodzi J.S.

110 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Z życia literackiego Wiktor Woroszylski