Wiosna 2024, nr 1

Zamów

219

Lipiec-Sierpień 1976

Chrześcijanin w środowisku naukowym(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1976

Chrześcijanin w środowisku naukowym
(i inne...)

6 Z rozważań Prymasa Polski

10 Tym, którzy odeszli i tym, którzy przychodzą Stefan Kardynał Wyszyński

14 Pożegnanie Antoniego Słonimskiego Tadeusz Mazowiecki

15 Chrześcijanin w środowisku naukowym Stefan Swieżawski

23 Z listów profesora Andrzeja Tretiaka

30 O pięknej prozie Władysława Tatarkiewicza Jan Józef Lipski

38 Kalendarium amerykańskie

42 Wiersze: • Ja • Niewinność
• Dla W.C.W. • Chanson
• Znam jednego • Droga Robert Creeley

46 Myśli o eutanazji Wanda Terlecka

52 Lato seniorów Maria A. Hessel

57 Wiersze:
• Chwal Pana • Hymn do Eschatologicznej Madonny Roman Brandstaetter

58 • Wyjdę na drogę • Kochajmy jeziora • Ofiarowanie Marek Skwarnicki

60 • Nie będziemy nigdy sami Jacek Łukasiewicz

61 Ks. Jerzy Klinger: prawosławny teolog i ekumenista Wacław Hryniewicz OMI

81 Zdaniem laika: Poprzednik Turian

85 Modest Sękowski Leszek Prorok

93 Wiersze: • Piosenka • Nokturn
• Z Andersena • Taka sobie historia • Jubileuszowy
• *** (ta mityczna podróż) Andrzej Szmidt

97 Poezja Tuwima Artur Hutnikiewicz

106 O poezji i braku Don Kichotów – rozmowa Antoni Pawlak, Marian Terlecki, Kazimierz Wóycicki

113 • Przyłapani przez rzeczywistość
• *** (wszyscy moi przyjaciele) Marian Terlecki

115 • Zasłoń mi oczy
• *** (kiedy jak teraz idziesz) Antoni Pawlak

117 Enklawa pustego niepokoju Zdzisław Domolewski

123 Tirlibum Tadeusz Chrzanowski

134 Zwycięzcy (nowela filmowa) Jacek Wejroch

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

162 Generał Władysław Sikorski:
nadzieje i złudzenia 1940 roku Marek Ruszczyc

184 Wspomnienia 1939–1940: Francja Janusz Przybyła

202 Ostatni akord Powstania Styczniowego Jacek Arct

KONFRONTACJE

206 Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Katolickiego
w Mediolanie
prof. Giuseppe Lazzatim Stefan Bakinowski, Tadeusz Mazowiecki, Kazimierz Wóycicki

211 Miejsce religii w nauczaniu historii

216 Technologia krojona na miarę

220 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

227 Tradycja i dziedzictwo Janina Zakrzewska

231 Glosa do „Obyczajów staropolskich” Zbigniew Morawski, Andrzej Szulczyński

238 Teologia dzisiaj ks. Czesław Bartnik

241 Tworzenie się człowieka Jerzy Gałkowski

246 Zaufać sobie i swemu istnieniu Andrzej Sulikowski

250 Jak czytać Mochnackiego? Zimowit Skibiński

253 Instytucje polityczne Jerzy Stembrowicz

FAKTY I KOMENTARZE

257 Rozmowy lekkie, łatwe
i nieprzyjemne Ludwik Dorn

259 Teatralne dziwy Persival

261 Jak pokazać Wyspiańskiego? Jerzy Stadnicki

264 „Pedant erudycji” i jego recenzent Jerzy Gułkowski

266 Nowe prądy i stare problemy Marian Giżycki

269 Konfrontacje bez eksperymentów Bogdan Łoszewski

274 Start 1976: Było czego posłuchać! Paweł Nowicki

278 Tak sobie myślę:
Historia wielkości i upadku Barów Mlecznych Tadeusz Byrski

Listy do redakcji

282 Jeszcze o Chrześcijańskiej Demokracji, odrodzeniu
i Wojciechu Korfantym Stefan Kaczorowski

286 Wacław Bitner

286 Patriotyzm i nacjonalizm
we Francji Robert de Montvalon

287 W związku z pamiętnikiem Romualda Traugutta Jerzy Kubiatowski