Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

215

Marzec 1976

Humanizm zakwestionowany(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1976

Humanizm zakwestionowany
(i inne...)

3 Przebaczcie tym, którzy mnie zabili Ghasibé Kayrouz

5 Humanizm zakwestionowany Jean-Marie Domenach

15 Twarz Bogdan Ostromęcki

18 Golgota Norbert Wieyan

20 Ekologiczne bariery cywilizacji Krzysztof Pomian

41 Wiersze:
• Dyskusja o religii
• Nekrolog Franciszek Kamecki

43 Reformacja a dzieje Kościoła
w Polsce Andrzej Szulczyński

57 Pokłon patriarchy Zachodu J. T.

59 Prawosławie a ruch charyzmatyczny Wacław Hryniewicz OMI

68 Zdaniem laika: „Uczonych
w piśmie” apologia krótka Turian

73 Marginesy romantyzmu Maria Kuncewiczowa

77 Akt strzelisty Ziemowit Skibiński

78 O tradycjach błędnych
i błędnym kole Anna Tatarkiewicz

84 Wielbłąd na stepie Jerzy Krzysztoń

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

0 Pamiętnik Romualda Traugutta

96 Powstanie Narodowej Partii Robotniczej ks. Henryk Szareyko

KONFRONTACJE

114 „Concilium” o młodzieży
i o Kościele Stanisława Grabska

118 Prawo do umierania – czy decyzja należy do lekarzy?

122 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

128 Kodeks Azrila Kazimierz Wóycicki

136 Azril – pomocą mi Bóg Nina Kancewicz-Hoffmanowa

139 Kontestacja i poszukiwanie transcendencji Krzysztof Dybciak

FAKTY I KOMENTARZE

143 Nowy metropolita wrocławski

144 Najstarszy polski tygodnik katolicki Andrzej Siemianowski

145 Z działaności Księgarni
św. Wojciecha Bolesław Wojciechowski

149 Grzech bez taryfy ulgowej Andrzej Kuźmierkiewicz

153 Zdobywanie czy przyjmowanie wiary? Wanda Chylicka

155 Więcej tlenu dla maszyn do pisania Persival

Listy do redakcji

158 W związku z życiorysem
i artykułem płk H. Bagińskiego Bolesław Leonhard, Józef Zieliński

160 O Marii Bortnowskiej Edward Muszalski

160 O genezie „odrodzenia” Józef Zmitrowicz

162 Ekumenizm polski
– i słowiański ks. Leonard Górka