Jesień 2022, nr 3

Zamów

211

Listopad 1975

Wiara i niewiara(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1975

Wiara i niewiara
(i inne...)

3 Wiersze
• W kolejce do nieba
• Owce między wilki
• To nieprawdziwe
• Żeby nagle zobaczyć Jan Twardowski

5 Wiara i niewiara ks. Roman Rogowski

14 „Dwóch albo trzech...” Marian Zenn

20 Zdaniem laika:
Pluralis homileticus Turian

22 Kartki z dziennika (III) Jerzy Zawieyski

38 W poszukiwaniu utraconej literatury Włodzimierz Bolecki

50 Dostojewski a świat poetyckiej starej Rusi W. Wietłowskaja

62 Wiersze Andrzej Titkow

64 Kto był pierwszym następcą
św. Piotra w Rzymie? Olgierd Narbutt

92 Przegląd zagraniczny

KONFRONTACJE

73 Patriotyzm i nacjonalizm
we Francji Jean-Marie Domenach, Jean Plumyene, Raoul Girardet, Herbert Luthy, Barbara Majewska

87 „Nasz własny widnokrąg nie jest dość rozległy..." ks. Klaus

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

98 Henryk Józef Bagiński
(1888–1973) Edward Muszalski, Bogumił Studziński

104 Walka o utworzenie Armii Polskiej w latach 1914–1918 Henryk Józef Bagiński

112 O potrzebie znajomości dawnej broni i barwy Jerzy Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

119 Uczona miłość Mariusz Krawczyk

121 Miłość jest jedna Krzysztof Jedliński

123 Dramat dyskursywny Jacek Wegner

125 W kręgu ikony Józef Smosarski

FAKTY I KOMENTARZE

130 Jerzy Jaworowski T. G. K.

133 „Tajemnica to wielka...” Jan Turnau

137 Refleksje po sympozjum moralistów Stanisława Grabska

138 Konflikt czy więź pokoleń? W. W.

140 Etyka godnościowa T. S.

144 Krytyka i świadomość filozoficzna Wojciech Skrodzki

147 Jesień poezji i pomieszanie pojęć A. P.

148 Jesień w parku i praca społeczna Ireneusz Krzemiński

151 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: W zielonym osiedlu pod Sztokholmem Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

154 Jeszcze w sprawie
„Batalionów Odry” Konrad Rogaczewski

155 Ireneusz Krzemiński
i grupa „Za” Krzysztof Jegliński

157 Nie Zygmunt Nagórski, lecz Zygmunt Nagrodzki Maria z Nagrodzkich Młodkowska

157 Potrzebny był komentarz Jan Łazowski

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury