Wiosna 2024, nr 1

Zamów

209

Wrzesień 1975

W obronie dobroci(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1975

W obronie dobroci
(i inne...)

3 W obronie dobroci Marian Przełęcki

10 Ugoda, praca organiczna,
myśl zaprzeczna Andrzej Zagozda

30 Hymny wedyjskie

39 Indyjski Stary Testament Maria Krzysztof Byrski

47 Medytacja metodą dialogu Bede Griffith

52 Zdaniem laika: Misjonarka Turian

54 Tradycja i wykładnia Jerzy Narbutt

62 Możliwości techniki
a kryzys energetyczny Karol Wajs

66 Wiersze: • Opisanie Nikodema
• Głos Nikodema • Krzyż
• W domu Zawieyskiego
• Madonna Jerzy Czarnota

69 Kartki z dziennika Jerzy Zawieyski

KONFRONTACJE

88 Badania Andrew Greeley'a nad katolicyzmem amerykańskim Stanisława Grabska

91 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

98 O „Spotkaniach”
Anny Morawskiej Jan Andrzej Kłoczowski OP

103 Co się dzieje z Woźniakowskim? Tadeusz Chrzanowski

108 Czarny romans Jacek Łukasiewicz

112 Polskie książki o hinduizmie Maria Krzysztof Byrski

119 Szkoła na Wiejskiej Janina Budkowska

FAKTY I KOMENTARZE

125 Dwie siły
– rozmaitość i uniformizm T. M.

129 O czas na myślenie Nina Kancewicz-Hoffmanowa

132 Jury musiało się nagłowić Antoni Pawlak

134 Chodź na filmy animowane Marcin Giżycki

136 Odpoczynek Helena Datner

138 Duszpasterstwo wobec pijaństwa i alkoholizmu Michał Wroniszewski

142 Uczulenie Antoni Maciarewicz

143 Wielki Gatsby Jerzy Raczkowski

147 Tak sobie myślę:
Koncentracja w Warszawie Tadeusz Byrski

155 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem:
W Białymstoku i gdzie indziej Wiktor Woroszylski