Wiosna 2024, nr 1

Zamów

206

Czerwiec 1975

Prawo niesienia pomocy(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1975

Prawo niesienia pomocy
(i inne...)

3 Bruzda Albert Schweitzer

4 Prawo niesienia pomocy Andrzej Grzegorczyk

8 Fala obojętności Jan Waszkiewicz

13 Biały walc – na „Rok kobiet” Jacek Wejroch

24 Rozmowa z Mieczysławem Jastrunem ks. Janusz St. Pasierb

32 Sienkiewicz żywy Konrad Górski

46 Tajemnica ks. Roman Rogowski

55 Zdaniem laika:
Słuch liberała Turian

57 Nuda przeszłości Christopher Brooke

69 Nad mogiłą szewca
w rodzinnym miasteczku Ziemowit Skibiński

70 Buninowska wizja misterium życia Zbigniew Żakiewicz

79 Maria Ossowska o normach moralnych Jakub Karpiński

89 *** Andrzej Szmidt

90 Kant – wielkość i tragizm człowieka klasycznego Ewa Bieńkowska

KONFRONTACJE

101 Katolicy portugalscy na progu ery posalazarowskiej – rozmowy br. Benito Domingues, ks. Joao Rodrigues, Halina Bortnowska

114 Przegląd Zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

120 „Bataliony Odry” Bolesław J. Kontrowicz

129 Polska Podziemna za drutami oficerskich obozów jenieckich Feliks Fikus

NAD KSIĄŻKAMI

141 Kłopot z naturą Stanisława Grabska

145 Oblicze polskiego futuryzmu Marek Jędrych

FAKTY I KOMENTARZE

149 Pamięci Profesora Michał Różyczka

153 Wajdy „Ziemia (nie całkiem) obiecana” Jerzy Raczkowski

157 Porzucił wszystko Jan Turnau

159 „Rozmawiał z niewiastą...” Ch. T.

162 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem:
Jeszcze powroty i rozstania Wiktor Woroszylski