Wiosna 2024, nr 1

Zamów

204

Kwiecień 1975

Roman Brandstaetter: Pisane w podróży(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1975

Roman Brandstaetter: Pisane w podróży
(i inne...)

3 Pisane w podróży Roman Brandstaetter

7 Rozmowa z Kazimierzem Brandysem ks. Janusz St. Pasierb

16 Fakty – opinie – potknięcia
(O Biblii na małym ekranie) ks. Janusz Frankowski

26 Świat w Louvain – 1974 Jacek Wejroch

37 Eugeniusz Kwiatkowski Ryszard Zieliński

42 Wiersze: • Obraz
• Na zrębach • Kryształ Tadeusz Ross

44 Rozum przeciw tradycji Marcin Król

60 Socjotechniczna zawartość sprawy Watergate Adam Podgórecki

73 Zdaniem laika: Greene Turian

76 Czy chorzy są grzesznikami? Jerzy Strojnowski

83 Rozważania zbuntowanego pacjenta Stanisława Grabska

89 Wiersze
• Jakub walczący z Aniołem
• znaki • artysta i świat Aleksandra Olędzka-Frybesowa

91 Wyznawca poezji
(o K. W. Zawodzińskim) o. Stanisław Padewski

KONFRONTACJE

96 Francja: Dylematy katolicyzmu – rozmowa Georges Hourdin, Krystyna Łoś

105 Francja: Dylematy przebudowy społecznej – wywiad z sekretarzem generalnym CFDT Edmond Maire, Henryk Grądkowski

113 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

120 Masada białostocka Szymon Datner

NAD KSIĄŻKAMI

131 Początki chłopskiego podziemia Aleksy Bornnus

139 Kraju naszego piękne opisanie... Zofia Skórzyńska

141 Z Wiktorem Woroszylskim
w kinie Jerzy Narbutt

147 O Polsce nad Dunajem i Cisą Józef Puciłowski

FAKTY I KOMENTARZE

151 Czy można ufać psychiatrom? Zofia Białkowska

153 Krańce medycyny K. J.

155 Kryteria wartości a zdrowie psychiczne St. Ch.

156 Autoerotyzm J. W.

158 Kawa – problem ideologiczny ciągle aktualny Andrzej Grzegorczyk

160 Wyskok w Bieszczady Bohdan Skaradziński

Listy do redakcji

164 Spór o chrześcijańską demokrację Stefan Kaczorowski