Wiosna 2024, nr 1

Zamów

193

Maj 1974

Jak kształtuje się osobowość młodego pokolenia?(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1974

Jak kształtuje się osobowość młodego pokolenia?
(i inne...)

3 W godzinie wyboru Pierre Teilhard de Chardin

8 Travemuende – 1945 Jacek Wejroch

20 Oto nasz manifest Wolfgang Borchert

25 Wiersze Artur Międzyrzecki

27 Zapiski gniewne z Londynu Zygmunt Ławrynowicz

36 Wiersze Witold Dąbrowski

40 Zdaniem laika: Prawo kultury Turian

44 Prawo i ochrona zdrowia psychicznego Jakub Karpiński

53 Ustawy i postawy Krzysztof Jedliński

56 Spór o pracę organiczną Andrzej Zagozda

76 Jak być sobą, czyli rozmowa o poezji Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski, Kazimierz Wóycicki

85 Wojna i treść Anna Tatarkiewicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

95 Józef Piłsudski a ruch socjalistyczny w Polsce w latach 1892-1906 Ryszard Zieliński

KONFRONTACJE

107 Starość po skandynawsku Helena Balicka-Kozłowska

117 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

125 „1859 dni Warszawy” Jerzy Kłoczowski

128 O książkach, dzieciach i szczęściu Maria Braun-Gałkowska

133 Lustro-sumienie Józef Duk

137 Krajeńskie cienie Jerzy Hummel

FAKTY I KOMENTARZE

141 Czy młodzież rozumie historię? J. Sz.

143 Sprawa Dantona i sprawa Robespierre'a T.M.

146 Artyści i sztuka dyskutowania Ireneusz Krzemiński

148 Szacunek Kazimierz Wóycicki

151 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Powrót Dejmka Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

155 Z zagadnień wychowania seksualnego ks. Józef Nowakowski

157 Teatr Akademicki KUL – problemy repertuaru Stefan Kruk