rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

199

Listopad 1974

Oczy Pana Cogito i inne…

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1974

Oczy Pana Cogito
i inne...

3 Oczy Pana Cogito Ryszard Przypylski

22 „Proście, a będzie wam dane” Jan Turnau

24 Postawa naukowa wobec religii Karol Wajs

32 Notatki zza oceanu Krystyna Konarska-Łosiowa

37 Przewlekłe ropne zapalenie sytuacji Jacek Wejroch

46 Deklaracja o żywności i zaludnieniu

53 Wiersze Anna Pogonowska

56 Trudniejszy akord Marek Pieczara

63 Między walką a modlitwą Tadeusz Witkowski

75 Więź parafian miejskich z duvhowieństwem Janusz Mariański

87 Celibat w aspekcie psychologicznym Jerzy Strojnowski

90 O granicach i niebezpieczeństwach psychologii Erich Fromm

97 Zdaniem laika: Niefrasobliwi

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Ze wspomnień działacza Narodowego Zjednoczenia Ludowego Ryszard Wojdaliński

115 Chrześcijańska demokracja pod sądem doc. Bożeny Krzywobłockiej Wacław Bitner

KONFRONTACJE

123 Kościół w dawnych koloniach portugalskich ks. Toon van Bijnen SVD

128 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

134 Piętnaście lat NZR Ryszard Bender

142 Kopernik czy współczesna kosmologia? Małgorzata Pawelska

145 Elegia na śmierć metafizyki Nina Kancewicz-Hoffmanowa

FAKTY I KOMENTARZE

149 Religia, nauka, scjentyzm Stanisława Grabska

153 „Ale gdy udręki znosimy...” Krzysztof Dybciak

158 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Romantycy i antyromantycy Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

164 A. Baltasiuk-Rawa