Wiosna 2024, nr 1

Zamów

198

Październik 1974

Między nauką a wiarą

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1974

Między nauką a wiarą

3 Konflikt między nauką a wiarą wciąż trwa Jacek Salij OP

14 Świętych obcowanie Krzysztof Jedliński

18 buk • ten który jest Tadeusz Chabrowski

20 Życie rodzinne Wiktor Woroszylski

33 O syntezie w sztuce. Rozmowa z Ernestem Nieizwiestnym

42 Wiersze Anna Achmatowa

42 Wiersze Andrzej Bieły

52 Czy ikona jest jeszcze potrzebna? Andrzej Grzegorczyk

57 Zbawienie nie jest ludzkim osiągnięciem Halina Bortnowska

61 Śmierć Andrzeja Stopki Halina Mikołajska

63 Spotkania: Rok 1938 Antoni Słonimski

66 Zdaniem laika: Nie byłem w Hiszpanii

70 Kształtowanie uczuć dziecka Jerzy Strojnowski

81 O młodości i starości Wanda Chylicka

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

87 Przez riuny i kanały Krystyna Z. Sroczyńska – „Zofia”

103 Na ulicy Wspólnej Władysław Bartoszewski

KONFRONTACJE

122 O Tomaszu – w różny sposób Jerzy W. Gałkowski

127 Przegląd zagranizczny

NAD KSIĄŻKAMI

134 Z dziejów myśli rosyjskiej Andrzej Zagozda

140 Kierunki przeprawy Jerzy Hummel

144 Gdy miłość prawdy przestaje być platoniczna Tadeusz Stryjecki

147 Odtwarzanie świata Antoni Hoffman

FAKTY I KOMENTARZE

150 Pozostałości tamtej epoki i wysiłek adaptacji T.J.

152 Chlapanie w twarz J.W.

154 Kirkut Ludwik Hirszfeld

156 „Polityka” i wymiar sprawiedliwości Irena Halak

158 Auroville A.S.

160 Tak sobie myślę: śpiewem chwalmy Pana Tadeusz Byrski

164 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Kto nie wierzy w Indian? Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

167 J. Koprowski