Wiosna 2024, nr 1

Zamów

189

Styczeń 1974

Międzyepoka?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1974

Międzyepoka?

3 Międzyepoka? Jacek Wejroch

11 Palę Zachód! Przeciw humanizmowi Andrzej Grzegorczyk

16 Kościół Negrów w Harlemie. Byleby tylko miłość
wiersze Salvatore Qasimodo

18 Wierszem jest dzień ten. Pustynia w duszy
wiersze Robinson J. Jeffers

20 Zmierch autorytetu? Robert A. Nisbet

28 Czy wierność sumieniu jest ryzykowna? Franz Scholz

37 Słowo i ciało Janusz Węgiełek

50 Zdaniem laika: Sprawa wielka i piękna

53 Kościół prawosławny w drodze do Soboru Wacław Hryniewicz

68 Prawo nieskuteczności Kazimierz Czapliński

69 Wprowadzenie do Znanieckiego Krzysztof Pomian

82 Życie i prca prof. Michała Reichera Witold Sylwanowicz

92 Odpust w Krasnobrodzie Tadeusz Chrzanowski

KONFRONTACJE

99 Austria i Austriacy dzisiaj Kurt Skalnik

105 Gorzkawy smak galaretki Meinla Waldemar Siemiński

113 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

121 Apokryf według Henryka Panasa Stanisława Grabska

128 „Przyśnię się jakimś niepowtarzalnym kwiatem” Krzysztof Dybciak

132 Teatr potrzebny Tadeusz Byrski

FAKTY I KOMENTARZE

137 Polska wizyta w Watykanie

139 Błogosławieni, którzy... Irena Stopierzyńska

148 „Andriej Rublow” – ogniwo tradycji Aleksander Achmatowicz

155 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE: • Disc jockey czy integracja społeczna • „Student”

159 Wymysły Jacek Wejroch

Listy do redakcji

161 J. Iwaszkiewicz, M. Jedliczka, R. Zalewski, A. Paczkowski