Wiosna 2024, nr 1

Zamów

188

Grudzień 1973

Wezwanie do samozatraty(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1973

Wezwanie do samozatraty
(i inne...)

5 Wezwanie do samozatraty Marian Przełęcki

11 Wiersze Jurij Lewitański, Larysa Miller, Bułat Okudżawa

15 Dobrze jest być nad Renem Polakiem Jacek Wejroch

26 Spotkanie z Polską – Wywiad z delegacją Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich

31 Zegarki „LIP” wskazują czas wyboru Andrzej Wielowieyski

45 O renesansie Jan Parandowski

52 Przygoda z Konstantym Tadeusz Byrski

59 O „Kwiatach polskich” Juliana Tuwima Piotr Matywiecki

63 Zdaniem laika: Szczekanie obrotowe

66 Człowiek wśród znaków Krzysztof Dybciak

73 Odnaleziony list Mouniera

74 O faszyzmie Nicola Chiaromonte

KONFRONTACJE

88 Chile 73 – nadzieja i zemsta

104 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

110 Harcerskie Revensbrück Celestyna Orlikowska

118 Jeszcze o księdzu Edwardzie Szwejnicu Hanna Dąbrowska