Wiosna 2024, nr 1

Zamów

181

Maj 1973

Getto ginące(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1973

Getto ginące
(i inne...)

3 Ukłon Antoni Słonimski

4 Dziesięć przykazań – dziś Irena Stopieżyńska

21 „Konstytucja podstawowa” zakonu dominikanów

25 Pieśń o złych bogach grubym rylcem ciosana Paweł Heintsch

29 Fenomen polskiej tolerancji Andrzej Szulczyński

35 Zdaniem laika: Mój Kopernik

38 Anatomia samotności Maria A. Hessel

43 Jeszcze o „drugim życiu” w placówkach wychowawczych Wanda Spanili

49 Małe miasta – dziś i jutro Waldemar Siemiński

59 Energia w społeczeństwie przemysłowym Krzysztof Hagmajer, Wojciech Ostrowski

70 Polemiki: Wyż termiczny Tadeusz Żychiewicz

77 Polemiki: W odpowiedzi red. Tadeuszowi Żychiewiczowi Wanda Półtawska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

82 Getto ginące Zdzisław Szpakowski

99 Ks. Kardynał Aleksander Kakowski ks. Bronisław Bozowski

114 Ksiądz Edward Szwejnic Stanisława Tesche–Trylińska

KONFRONTACJE

124 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

129 Tolerancja i nietolerancja wyznaniowa w dawnej Rzeczypospolitej Franciszek Mincer

135 Dobrze, że to pisze lekarz... Wojciech Jernajczyk

FAKTY I KOMENTARZE

140 Trzeci polski kardynał

141 O profesorze Stanisławie Furmaniaku Jerzy Narbutt

145 Kto to jest ten widz? Tadeusz Byrski

150 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
•Doczesne piekło
•Rzecz etyki czy medycyny?

156 Konkurs na plakat religijny

157 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Podróżowanie Wiktor Woroszylski

160 Ćwiczenia miesięczne: Na wstecznym biegu Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

163 Zdzisław Rożnowski, Bolesław Mielnicki