Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

177

Styczeń 1973

RozwodyEkumenizm widziany z Watykanu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1973

Rozwody
Ekumenizm widziany z Watykanu
(i inne...)

3 Rozwody Edward Rosset

26 Mądrość życia – Rozmowy z Atenagorasem (VI)

38 Ekumenizm widziany z Watykanu Jerome Hamer OP

44 Następca Atenagorasa Wacław Hryniewicz OMI

49 Zdaniem laika: „Nie uczynisz sobie obrazu rytego...”

51 Wszechświat wokół nas Jakub Zdzisław Lichański

61 O przykazaniach dotyczących pracy naukowej Janusz Goćkowski

68 Wiersze Andrzej Jastrzębiec–Kozłowski

74 Drugi powrót z Włoch Przemysław Bystrzycki

89 „Faraon” a rok 1863 Zenon Szpotański

94 Stefan Kieniewicz o Powstaniu Styczniowym Ryszard Bender

105 Telegram Conrada Aleksander Janta

KONFRONTACJE

112 Co przyniesie rewizja podręczników w NRF? Wojciech Wieczorek

116 80 laików w Luino Jan Turnau

119 Przgląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

126 Wielka – tak. Czyżby jednak – koalicja? Kazimierz Rosen-Zawadzki

133 Burze na martwym morzu Zofia Jasińska

136 W cztery oczy z Małgorzatą Hanna Święcicka

FAKTY I KOMENTARZE

142 „Bolesław Śmiały” Zdzisław Szpakowski

152 PROBLEMY – TENDENCJE – DYSKUSJE

158 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Pierwszy tuzin Wiktor Woroszylski

163 Ćwiczenia miesięczne: Poezja usługowa

Listy do redakcji

167 Felicja Żurowska, Ks. Jan Zieja